Ledningsdialog om samarbetet mellan KTH och Värmdö kommun

Publicerad

En blå byggnad med texten Djurö fältstation

Värmdö kommun har sedan 2018 ett unikt samarbete med Kungliga tekniska högskolan (KTH). Nyligen var det dags för ledningsdialog 2021.

Samarbetet mellan KTH och Värmdö kommun är starkt kopplad till kommunens hållbarhetsmål och syftet är att bidra till högre upplevd livskvalitet, bättre havsmiljö, säkrare vattentillgång, förbättrad samhällsservice, fler arbetstillfällen samt nya produkter och tjänster.

I slutet av september genomfördes den årliga ledningsdialogen mellan KTH och Värmdö. På mötet summerades året som gått och de olika aktiviteter som genomförts under året. Bland annat redovisades framdriften i ett antal projekt, vars syfte är att utveckla nya metoder och lösningar för att säkra dricksvattenförsörjning i bristområden.

Det är fantastiskt att se att vårt samarbete ger allt mer frukt för varje år. I år kunde vi stolt konstatera att Värmdö är på väg att bli det forskningsfält som vi har eftersträvat. Vi fick redovisning om att 9 examensjobb har gjorts på Värmdö av totalt 15 studenter. Vi kunde också konstatera att tidigare pilotprojekt inom vattenrening med nanoteknik som finns stationerad i Torsby idag är en färdig produkt på marknaden. Vi fick även en redovisning om det pågående initiativet, Blå/sjö mat, som kommer att involvera både kommunens verksamheter och näringslivet. Avslutningsvis fick vi se spännande innovationsteknik som väcker både intresset och förväntningarna till nästa års uppföljning” säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande om samarbetet.

Under ledningsdialogen invigdes även en ny anläggning där KTH och Värmdö kommun kan fortsätta utveckla samarbetet, nämligen Djurö marina fältstation. På Djurö marina fältstation kommer olika typer av vattenfarkoster utvecklas.

Det var verkligen dagens bonus, att få se och inviga fältstationen i Djurö. Otroligt engagerade medarbetare som bidrog till kunskapshöjning för många. Väldigt roligt att möta så stolta, kunniga och engagerade medarbetare, och jag ser fram mot ett fortsatt givande arbete kommande år” berättar Cecilia Lejon, kommundirektör om besöket på Djurö marina fältstation.