Mätning av trafikflödet på Ekobacken ska förbättra servicen

Publicerad

Återvinningscentral

Under perioden 1 april-30 november 2022 kommer kommunen mäta trafikflödet in till återvinningscentralen.

Syftet med mätningen är att, med ett underlag på trafikflödet, kunna fortsätta utveckla servicen på återvningscentralen, för kommunens invånare och företag.

Mätningen görs via sensorer vid infarten till Ekobacken återvinningscentral och ger svar på:

  • Hur många fordon som besöker anläggningen per dag och per timme
  • Varifrån besökarna kommer (postnummerområden och kommuntillhörighet)
  • Antal företagsbesök

Sensorerna samlar in data om de fordon som vistats på anläggningen. Datan är anonymiserad. Det innebär att det inte går att koppla en passage till ett specifikt fordon, eller till en specifik individ.

Sensorer från Facility Labs används av ett flertal kommuner, däribland Stockholms stad, Österåker, Vaxholm, Lidingö och Jönköpings kommun.