Med anledning av kriget i Ukraina

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Med anledning av det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld följer Värmdö kommun, berörda myndigheter och andra aktörer situationen noga. Läs mer om Värmdös hantering och agerande här.

Försvarsmaktens bedömning är att risken för väpnat angrepp mot Sverige är låg. Säkerhetspolisen ser i nuläget inte heller någon förändrad bild av säkerhetshotet i Sverige på kort sikt. Däremot kan Sverige och Värmdö kommun komma att påverkas på andra sätt, exempelvis genom påverkanskampanjer eller cyberattacker.

Samverkan mellan ansvariga myndigheter sker kontinuerligt, bland annat via Samverkansregion Stockholm (SSR), där Värmdö kommun har resurser tillsatta. I samverkansforumet, som finns till för olika typer av samordnande insatser, ingår länets alla kommuner, länsstyrelsen och flera myndigheter så som Försvarsmakten, Polisen och Migrationsverket.

Värmdö kommun följer händelseutvecklingen noga och idag tog kommundirektören Cecilia Lejon beslut om att aktivera en särskild ledningsstruktur för Värmdö kommuns interna hantering av situationen. Ledningsstrukturen ska bland annat möjliggöra och underlätta för att klara av att hantera högt mottagande av flyktingar, se över hantering av olika typer av frivilligresurser och hantera den oro som kan finnas bland Värmdös invånare och inom organisationen generellt. Beslutet kommer verka stärkande för kommunens redan goda beredskap och hjälpa till att säkra kommunens egen förmåga att agera ytterligare om det skulle behövas.

Vad bör du som Värmdöbo tänka på just nu?

Hur kan du som privatperson bidra och stötta upp i kommunens arbete? Vad bör du som Värmdöbo tänka på just nu? Och var kan du läsa mer om situationen? Nedan följer tips, kontaktuppgifter och övrig information. Inom kort kommer du här också hitta information om kommunens olika samordnande funktioner, där du kan erbjuda din hjälp.

Källkritik

I dessa tider när information snabbt sprids på internet och i andra forum är det viktigt att du är källkritisk. Dela endast information från betrodda och säkra källor. På Krisinformation.se kan du läsa mer om hur du ska tänka:

- https://www.krisinformation.se/detta-gor-samhallet/kallkritik Länk till annan webbplats.
- informationsverige.se Länk till annan webbplats. (om källkritik på flera språk)

Håll dig uppdaterad kring omvärldsläget

Ta del av information om situationen från pålitliga källor. Läs exempelvis mer via:

- Kriget i Ukraina - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Säkerhetsläget i Östersjön - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Startsidan - Regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Länsstyrelsen Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Myndigheten för psykologiskt försvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Utrikesdepartementet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Utrikesdepartementets reseavrådan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidra och engagera dig

MSB har bra tips och råd kring hur du som privatperson kan bidra, se länken nedan. Värmdö har också flertalet lokala organisationer och föreningar dit man kan vända sig.

- Vad kan jag som privatperson göra? (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att prata med barn

Mer om hur du kan agera för att hjälpa via:

- Om oron för krig — frågor och svar för barn - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Att prata med barn om oro för omvärldsläget - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/katastrofer/barnen-i-ukraina/psykolog-sa-pratar-du-med-barn-om-ukraina/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du själv är i behov av stöd

Om du själv är i behov av stöd, eller någon att prata med finns det olika sätt att få hjälp:

Stöd vid oro - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.