Möjlighet till tillfälligt senarelagd introduktion förskola

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Pandemin för med sig hög personalfrånvaro i förskoleverksamheterna på grund av sjukdom och/eller karantän.

Detta innebär att en del inskolningar blir försenade och får ett nytt startdatum. Vissa vårdnadshavare önskar också att skjuta på inskolning för att undvika smitta. För att underlätta för vårdnadshavare har ordförande för utbildningsnämnden 2022-01-31 därför fattat beslut om att tillfälligt förlänga tiden för möjlighet till senarelagd introduktion från 14 dagar till en månad.