Nominera till utmärkelsen social insats!

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Utmärkelsen syftar till att uppmärksamma goda insatser eller förebilder i samhället inom det sociala området och tilldelas en person eller ideell förening/organisation som är bosatt eller verksam i Värmdö kommun.

Flera personer/föreningar kan utses och prissumman på 20 000 kr fördelas i det fallet lika mellan mottagarna.

Utmärkelsen kan tilldelas följande:

  • En eller flera personer och/eller ideella föreningar/organisationer som är bosatta eller verksamma i Värmdö kommun. I det fall flera mottagare utses fördelas prissumman mellan mottagarna.
  • En ideell förening/organisation som bedriver aktivt arbete för kommunens invånare inom det sociala området.
  • En person som gjort förtjänstfulla insatser inom en ideell förening/organisation som bedriver arbete för kommunens invånare inom det sociala området.
  • En person som på annat sätt än inom ramen för förening/organisation bedriver frivilliga sociala insatser som bidrar med olika former av stöd och hjälp för kommunens invånare.

Inkomna ansökningar/nomineringar kommer att bedömas utefter följande kriterier:

  • Insatsen har haft eller bedöms få betydelse för kommunens invånare inom det sociala området.
  • Personen eller föreningen/organisationen har ett engagemang och är en god förebild inom det sociala området.
  • Personen eller föreningen/organisationen bidrar till inspiration och utveckling av insatser inom det sociala området.

Nominera här!

Nomineringen pågår till 21 mars