Patrik Möllerström blir huvudtränare för Academy

Publicerad

Porträtt på Peter Möllerström

Vi välkomnar Patrik Möllerström till den nytillsatta rollen huvudtränare till vår Academy för ett smartare Värmdö. Patrik kommer närmast från Tillväxtverket och
har arbetat med utvecklingsfrågor, kompetensförsörjning och förändringsledning i olika roller i stora delar av sitt yrkesliv.

Rollen ska stärka Värmdös arbete med att långsiktigt stötta ledare och medarbetare i lärande och utveckling för att framtidssäkra kommunen. Academys uppdrag kommer drivas inom HR -strategi och utveckling, som leds av Jenny Sparby.

- Patriks roll som huvudtränare innebär att leda, hålla i och kontinuerligt utveckla satsningen på våra ledare och medarbetare. Arbetet för att nå målen med Vision 2030 och Smartare Värmdö innebär ett behov av att satsa på en samlad kompetensutveckling för att säkra kompetensförsörjningen och förflyttningen mot målen, berättar Jenny.

– Jag ser verkligen fram emot att anta rollen på Värmdö och Academy. Värmdö befinner sig i ett spännande läge med ett tydligt transformationsfokus hos medarbetare och chefer, vilket jag ser fram emot att få vara med och utforma och implementera, säger Patrik.

Läs mer om Academys arbete här