Pilottest med syfte att underlätta till ökat välmående

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Under januari har tio personer med ledsagarservice från Värmdö kommun slumpmässigt valts ut att vara med i pilotprojektet Fri ledsagning. Syftet med piloten är att underlätta för kommuninvånare i behov, att träffa andra människor och delta i samhällsaktiviteter och kulturarrangemang.

Pilotprojektet är utformat i samarbete mellan utförare och myndighet inom Vård- och omsorgskontoret och beslutat i Vård- och omsorgsnämnden.

I det vill vi testa om fri ledsagning kan underlätta för den enskilde att själv kunna styra sina aktiviteter, säger Mona Nordqvist, Enhetschef på biståndsenheten Funktionsnedsättning på Vård- och omsorgskontoret.

Fri ledsagning pågår mellan den 1 februari och den 31 juli i år, och erbjuds personer oavsett ålder, som sedan tidigare har beviljats insatsen. Lika många kvinnor som män är representerade i den slumpmässigt utvalda gruppen, där fem personer är under 21 år och lika många är över 21. Servicen som erbjuds dem, ska ge den enskilde mer frihet att göra fler aktiviteter utan att behöva kontakta sin biståndshandläggare.

Samtidigt som vi underlättar för personen i behov av ledsagning, sparar vi tid och resurser, eftersom vi inte behöver utreda en ansökan varje gång den enskilde önskar att utöka ledsagningen, säger Evelina Lundqvist, Gruppledare på Vård- och Omsorgskontoret.

Pilotprojektet innebär ett tätt samarbete mellan myndighet och utförare berättar Kerstin Jansson, Enhetschef inom Personlig assistans, SoL- och LSS-insatser:

Vi hoppas kunna ge de personer som fått beslutet friare ledsagning en större frihet att göra mer aktiviteter i den mån de önskar. Det känns både roligt och utvecklande att få vara en del i ett projekt som gynnar de personer som har ledsagning i stor utsträckning.

Ledsagarna rekryteras av Vård- och omsorgskontoret. Efter intervjuer presenteras lämpliga kandidater för den enskilde.

Vi tror mycket på det här initiativet och följer upp det noga med förhoppning om att göra servicen ännu mer flexibel, och på så sätt öka deltagarnas livskvalitet och välmående, avslutar Mona Nordqvist.