Polarna i Värmdö stod värd för RIF:s riksutbildning

Polarna i Värmdö på fältarbete i solnedgången

Den 16 mars arrangerade Polarna i Värmdö RIF:s årliga riksutbildning. Syftet med eventet är att främja den uppsökande fältverksamheten som arbetar alkohol-, drog- och brottsförebyggande samt att värna om fältarbetet som yrke och om fältarbetarna som yrkesgrupp.

Varje år arrangerar Riksförbundet för fältarbete, RIF, en riksutbildning där alla Sveriges fältarbetare bjuds in till en konferens med föreläsningar och möjligheter till erfarenhetsutbyte. Värdskapet för riksutbildningen sker genom att en eller flera fältverksamheter tar sig an uppdraget att planera och genomföra riksutbildningen. I år stod Polarna i Värmdö värd för eventet.

Värdskapet var både utvecklande och lärorikt. Tillsammans har vi ytterligare stärkt vår kompetens och vidareutvecklat det förebyggande och uppsökande fältarbetet, säger Stefan Wagenius, arbetsledare för Polarna i Värmdö.

Från start planerades eventet till Lillsveds Idrottsfolkhögskola. Allt var riggat och klart, och 150 deltagare från Sveriges alla hörn var redo att vara på plats fysiskt. Men på grund av Covid-19 ställdes eventet om till digitalt och när restriktionerna väl hävdes var det för sent att ställa om ännu en gång.

Trots att vi fick ställa om till en digital utbildning blev eventet ändå lyckat. Vi har lärt oss ännu mer om hur vi bäst möter behoven hos våra ungdomar i Värmdö kommun, avslutar Stefan Wagenius.

Polarna Värmdö är kommunens uppsökande fältverksamhet som arbetar alkohol-, drog- och brottsförebyggande med fokus på ungdomar mellan 13 och 16 år. Polarna består av unga vuxna som är mellan 18 och 20 år, anställda av Värmdö kommun. Polarna och MiniPolarna samverkar med stora delar i samhället.

Riksförbundet för fältarbete RIF, är en intresseförening och riktar sig till samtliga verksamheter i Sverige som arbetar uppsökande, Alkohol- brotts- och drogförebyggande med fokus på ungdomar. RIF:s målsättning är att värna om fältarbete som yrke och om fältarbetarna som yrkesgrupp.