Prioriteringsordning för vaccin mot Covid-19

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Vi får många frågor kopplade till medias rapportering om att chefer gått före i kön vid vaccination mot covid-19. Här berättar vi om hur vi arbetar i Värmdö kommun.

I Värmdö kommun gjorde Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS), vård- och omsorgschef och säkerhetschef/vaccinationssamordnare i samråd med övriga chefer bedömningar under januari 2021, om vilken personal som ska erbjudas vaccination. Bedömningen utgick från Folkhälsomyndighetens (FoHM) prioriteringsordning och grundar sig i om personalen i fråga har en direktkontakt med boende, brukare eller vård- och omsorgspersonal och därför behöver vaccinera sig för att skydda de gamla och sköra, samt brukare i LSS-verksamheter.

Endast personal som har uppdrag ute i verksamheterna eller har arbetsuppgifter av den art att det krävs en närvaro i närheten av boende, brukare eller vård- och omsorgspersonal har erbjudits vaccin oavsett titel. I en kommun av Värmdös storlek så har ofta våra chefer en större roll i verksamheterna, både för planerade besök men ibland också för att stärka upp i organisationen.

Inga högre eller administrativa chefer har vaccinerats om de inte har ett vårdnära arbete med kontinuerliga besök i verksamheterna. Ingen har heller gått före vård- och omsorgspersonal, samtliga som tackat ja till erbjudande har fått vaccin, säger Mahria Persson Lövkvist, vård- och omsorgschef i Värmdö.

Status för vaccin i Värmdö

I slutet av december började de första äldre på äldreboenden att vaccineras. Samtliga har nu fått sin andra dos och totalt har 95% av dem vaccinerats. Även personal på äldreboenden har erbjudits vaccin och de flesta har fått sin andra dos. Övrig personal inom vård- och omsorg började vaccineras i slutet av januari. Enligt FoHMs statistik så hade 2,87% av boende i Värmdö vaccinerats fram till vecka 5.

Primärvården ansvarar för övriga grupper och vaccination kommer att starta så snart vårdcentralerna fått vaccin levererat.