Värmdö i Polisens trygghetsundersökning

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö är en trygg kommun att bo i, med låg brottsstatistik. Det är några av de slutsatser som Polisen presenterar kring kommunen, i sin stora trygghetsundersökning för 2021.

Igår publicerade Polisen information om deras stora trygghetsmätning för 2021 som genomförts i region Stockholm. Resultatet visar att många områden uppvisar förbättringar från tidigare mätningar och att Värmdö står sig gott i jämförelse med de flesta andra kommunerna i regionen. Statistiken visar även rum för förbättring på några områden som klotter, nedskräpning, mörka områden samt ungdomar som stör ordningen, men Polisen i lokalpolisområde Nacka fastslår själva att Värmdö ska räknas som en trygg kommun, bland annat med grund i den låga brottsstatistiken.

- Vi har precis tagit del av polisens undersökning och kommer att analysera resultaten ytterligare. Vi har fått till en tät och välutvecklad samverkan med Polisen och jag ser fram emot vårt gemensamma arbete med åtgärder gällande de områden som behöver ökade insatser. Värmdöbornas trygghet står högt på agendan och något vi lägger enormt mycket engagemang på, säger Deshira Flankör (M) kommunstyrelsens ordförande Värmdö.

Värmdö har i närtid gjort en egen trygghetsmätning i samarbete med Tryggare Sverige. Resultat, analys och kommentarer kring den lokala mätningen, samt mer information kring den stora trygghetssatsning som kommunen driver under året, planeras att presenteras inom kort.

Läs mer om LPO Nackas resultat och Polisens kommentarer här:

LPO Nackas resultat, Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

 

Polisens trygghetsmätning har gått ut till drygt 84 000 invånare i åldern 16-84 år i region Stockholm, med en svarsandel på relativt höga 53 procent. Trygghetsmätningar genomförs i ett forskningssamarbete med Centrum för polis-forskning och utveckling vid Linnéuniversitetet och mätningen 2021 är den andra i sitt slag. Syftet med mätningen är att utveckla Polisens och kommunernas arbete och att kunna mäta effekterna av de insatser som görs.