Värmdö kliver framåt i SCB:s stora medborgar­undersökning

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Under hösten genomfördes Statistiska centralbyråns årliga medborgarundersökning för kommuner. Statistiken visar att Värmdö på flera områden når sitt högsta betyg på 10 år.

SCB:s medborgarundersökning genomfördes för första gången 2005 och Värmdö har deltagit merparten av åren sedan lanseringen. Undersökningen genomförs via webbenkät och behandlar tre huvudområden; hur medborgarna ser på Värmdö kommun som en plats att bo och leva på, hur medborgarna i Värmdö kommun ser på kommunens verksamheter samt hur medborgarna i Värmdö kommun ser på sitt inflytande i kommunen.

Det sammanlagda betygsindex Nöjd-Region-Index för 2020 visar bland annat att Värmdöborna är mer nöjda med sin kommun som plats att bo och leva på, jämfört med snittet av de medverkande kommunerna. Det är också en betydande andel som anger att de starkt skulle kunna rekommendera vänner och bekanta att bosätta sig i Värmdö.

Det är en mycket glädjande signal att Värmdöborna är nöjda med vår kommun som plats att bo och leva på. Vi arbetar för konkreta resultat att uppnå just det. Därför känns det bra att få bekräftelse på att allt fler Värmdöbor är nöjda. Nu jobbar vi för att bli ännu bättre, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Statistiken visar också att Värmdö i många av de områdena som undersökningen redogör för får högre betygsindex i 2020 års undersökning än någonsin tidigare. Tydligast är att medborgarnas syn på kommunens verksamheter ökat inom ramen för Nöjd-Medborgar-Index, där siffrorna från 2020 års undersökning är dom högsta på tio år.Här sticker NMI för Värmdös förskoleverksamhet ut extra mycket; betygsindexet är både högt överlag, det högsta någonsin för kommunen samt ligger högre än genomsnittet av de deltagande kommunerna i undersökningen. Andra områden där Värmdö förbättrat sina resultat i relation till tidigare år och får decenniets bästa betygsindex för kommunen är exempelvis grundskoleverksamheten, gång- och cykelvägar, gator och vägar, bemötande och tillgänglighet samt renhållning och sophämtning. Även upplevelsen kring fritidsmöjligheter, det kommersiella utbudet och bostadsmöjligheter har stärkts.

SCB:s medborgarundersökning är ett viktigt underlag för oss, säger Cecilia Lejon, kommundirektör. Här ser vi bland annat hur vår medborgare uppfattar resultatet av det jobb vi gör inom verksamheterna. Jag vet att våra verksamheter arbetar engagerat och med fokus på verksamhetens kvalité och leverans. Resultatet av undersökningen stärker den stolthet jag känner för vårt samlade arbete.

I år 2020s upplaga av undersökningen deltog 100 av landets kommuner. Undersökningen är en så kallad urvalsundersökning där deltagarna är medborgare i åldrarna 18–84 år i kommunen, som väljs ut i ett obundet slumpmässigt urval.


Läs mer om undersökningen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.