Värmdö kommun följer läget i Ukraina

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Med anledning av omvärldsläget följer vi naturligtvis situationen och genomför förberedande åtgärder vid behov.

Värmdö kommun samverkar med övriga berörda aktörer som t ex Försvarsmakten, MSB, Länsstyrelserna och myndigheter inom ramen för det aktörsgemensamma arbetet i Samverkan Stockholmsregionen. Försvarsmaktens budskap är att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige på kort sikt är lågt och de vidtar de åtgärder som krävs för att hålla Sverige tryggt och säkert.

Mer information om Försvarsmaktens arbete finns på:

Försvarsmakten.se Länk till annan webbplats.

 

MSB (Myndighet samhällsskydd och beredskap)

Om Rysslands invasion av Ukraina (msb.se) Länk till annan webbplats.

 

Migrationsverket arbetar nu för att stärka beredskapen i hela Sverige för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina. Vi tar del av det förberedelsearbetet.

Situationen i Ukraina - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Att prata om oro med barn

Att prata med barn om oro för omvärldsläget - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se) Länk till annan webbplats.

Att känna oro | Bris - Barnens Rätt i Samhället Länk till annan webbplats.