Värmdö kommun om projekt Seastop

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Under början på 2021 tillsatte Värmdö kommun genom kommundirektör Cecilia Lejon en granskning av Seastop – ett projekt som initierades 2017. Anledningen är att det framkommit förmodade oegentligheter baserat på information i tre utställda fakturor.

Konkret visar rapporten att det är tre fakturor om totalt 274 000 SEK från två bolag med koppling till den tidigare projektledaren som har belastat Projekt Seastop.

Det har i granskningen visats att projektledaren själv sakgranskat två av fakturorna och att hen har andra engagemang i bolag, bisysslor, som inte rapporterats. Detta är helt i strid med Värmdö kommuns interna riktlinjer.

Kostnader för andra initiativ som inte inkluderats i genomförandeavtalet har belastats Central Baltic inom ramen för Projekt Seastop.

Det är oacceptabelt att brister av detta slag uppkommer. Därför är det viktigt att vi går till botten med händelsen och säkerställer att det inte händer igen. Berörda personer är inte kvar i organisationen, säger Cecilia Lejon, Kommundirektör.

Värmdö kommun fortsätter agera i arbetet med att klargöra den tidigare projektledarens handlande i syfte att identifiera information med koppling till hen.

Vi kommer löpande att informera om det på vår hemsida varmdo.se för vidare delning i våra sociala kanaler.