Värmdö satsar på innovation och digital utveckling

Publicerad

Mall för nyhetsbild

En satsning på innovation, digitalisering och välfärdsteknik ska säkerställa en kvalitetssäker och effektiv leverans till medborgare och näringsliv i Värmdö. Arbetet samlas inom en HUB för innovation och utveckling. Satsningen är en del i det budgetprioriterade Vårt smartare Värmdö.

I Mål och Budget för 2021- 2023 görs en satsning på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering, automatisering och välfärdsteknik – Vårt smartare Värmdö. Satsningen ska öka takten i digitaliserings- och utvecklingsarbetet och parallellt säkerställa stabilitet i de digitala leveranserna.

Vi behöver arbeta smartare, investera smartare och nyttja våra egna och våra medborgares förmågor smartare. Genom att vi samlar våra innovations-, digitaliserings- och utvecklingsinsatser kommer vi skapa balans och effektivitet mellan vår vardagliga verksamhet och vårt arbete mot framtida utveckling, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Från 1 februari samlas kompetenser inom digitalisering och utveckling i en HUB för innovation och utveckling inom digitalisering.

Balans mellan förvaltning och innovation

Målet är att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv utveckling av kommunens tjänster, samt balans mellan förvaltning, utveckling och innovation. En ökad och samlad produktivitet ska i slutändan säkerställa en kvalitetssäker och effektiv leverans till medborgare och näringsliv i Värmdö.

- Ingen vet exakt hur framtidens välfärd ser ut. Det vi vet är att den inte kommer att se ut precis som idag och att förväntningarna från medborgare och näringsliv ökar i högre takt än resurserna. Vi kan inte springa fortare för att leverera mer och därför tar vi ett samlat grepp, säger Cecilia Lejon.

HUBen, som är en tillfällig lösning under samma period som satsningen i budgeten, kommer att ledas av nuvarande digitaliseringschef. De projekt och satsningar som finns idag kommer att lyftas in i HUBen för att säkerställa en ökad takt i digitaliserings- och utvecklingsarbetet.