Värmdö söker ny huvudman för Gustavsbergs konsthall

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommun har beslutat att konkurrensutsätta Gustavsbergs konsthall. Nu söker kommunen en aktör som kan driva konsthallen vidare.

Gustavsbergs Konsthall är Sveriges enda konsthall specialiserad på samtida konsthantverk. Med utställningar och pedagogisk verksamhet är den en tongivande aktör och samlande plattform för det samtida konsthantverksfältet. Konsthallen driver och utvecklar samtalen och bidrar till ökad kunskap och dialog inom konsthantverksområdet och stärker konstarten som en egen disciplin. Sedan starten har konsthallen kommit att bli en av Europas ledande scener för samtida konsthantverk och unik i sitt slag.

Långsiktig utveckling

Kommunens intention är att driva och finanseria verksamheten under första halvåret 2021. För perioden from 1 augusti 2021 och framåt söker nu Värmdö kommun en aktör/aktörer som i sin helhet kan svara för ett långsiktigt huvudmannaskap för och finansiering av Konsthallen.


Värmdö kommun söker en aktör/aktörer som uppfyller följande kriterier:

  • Långsiktig ambition att ansvara för drift och finansiering av Konsthallen from 1 augusti 2021.
  • Förmåga att verksamhetsmässigt och konstnärligt utveckla Konsthallen, med utgångspunkt i nuvarande inriktning på samtida konsthantverk.
  • Förmåga att ge allmänheten tillgång till utställning och pedagogisk verksamhet av hög kvalitet med en omfattning om minst 3 dagar i veckan under normala öppettider för motsvarande verksamhet.

Intresseanmälan senast 31 mars

Intresseanmälan ska vara skriftlig och inkommen till Värmdö kommun senast 31 mars 2021 på adressen varmdo.kommun@varmdo.se.

Kompletteringar av intresseanmälan kan göras fram tom 30 april 2021. Aktör/aktörer med intresse för övertagande av Konsthallen ombeds kontakta Värmdö kommun så snart som möjligt kring avsikten att inkomma med en intresseanmälan.

Läs mer om ärendet i bifogade dokument:

Förfrågande om övertagande av Gustavsbergs konsthall

Bilaga – Gustavsbergs konsthall, en presentation