Vi vill veta mer om er frivilligorganisation

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden vill bjuda in dig som representerar kommunens frivilligorganisationer till ett möte för en fördjupad dialog.

Värmdö kommuns vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd välkomnar dig som representerar kommunens frivilligorganisationer till ett möte i augusti. Syftet med mötet är att skapa en god dialog och en fördjupad kunskap om respektive organisations verksamhet.

Tid: 23 augusti kl. 15:00 – 17:00
Plats: Kommunhuset, Skogsbovägen 9–11
Vi återkommer med ett detaljerat program till anmälda deltagare i god tid före mötet.

Anmäl dig senast den 9 augusti till:
Dany Yasso, Nämndsekreterare
dany.yasso@varmdo.se

 

Varmt välkommen!

Miranda Ahlers (C)
Ordförande vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden