VMA testas under måndagseftermiddagen

Publicerad

Megafon som ljuder vid viktigt meddelande till allmänheten

Årets första test görs måndag 7 mars klockan 15:00.

Fyra gånger per år testas ljudsignalen för viktigt meddelande till allmänheten (VMA), även kallad Hesa Fredrik. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vill betona att måndagens test av ljudsignalen är planerad sen en tid tillbaka och att du inte behöver känna dig orolig när du hör signalen.

Signalen testas som en del av Sveriges krisberedskap och för att uppmärksamma allmänheten på att signalen finns. Utomhusvarningen och VMA-signalen är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Hjälp gärna till att sprida information i förväg så att så många som möjligt vet om att det är ett test och slipper känna oro.

Under 2022 testas signalen följande datum:

7 mars klockan 15:00

13 juni klockan 15:00

5 september klockan 15:00

5 december klockan 15:00