Internationella Engelska skolan

Internationella Engelska skolan är belägen i Charlottendal, Charlottendalsvägen 2.

Bild på Ösbyskolan Arkaden

Internationella Engelska Skolan finns i Charlottendal på Charlottendalsvägen och kommer fullt utbyggd att ha 600 elever i årskurserna F-9.

Upptill 50 % av vår undervisning sker på engelska av behöriga lärare från exempelvis USA, Kanada, England och Australien. Vi tror starkt på och är omtalade för en lugn och trygg studiemiljö där eleverna kan lära och våra lärare undervisa.