Internationella Engelska skolan

Bild från Ösbyskolans arkad

Internationella Engelska skolan öppnar i augusti 2021 i Charlottendal, Charlottendalsvägen 2.

Bild på Ösbyskolan Arkaden

Internationella Engelska Skolan öppnar i augusti 2021 i Charlottendal på Charlottendalsvägen och kommer fullt utbyggd att ha 600 elever i årskurserna F-9.

Upptill 50 % av vår undervisning sker på engelska av behöriga lärare från exempelvis USA, Kanada, England och Australien. Vi tror starkt på och är omtalade för en lugn och trygg studiemiljö där eleverna kan lära och våra lärare undervisa.


Antagningsprocessen för läsåret 2021-2022 startar under senare delen av november månad 2020.


Kontakta Internationell Engelska skolan

Maria Segerstedt
Rektor (tillträder i janauri / februari 2021)

För frågar till dess hänvisas till jan.dahlin@engelska.se