Lov och ledighet i grundskolan

Här hittar du läsårstider och information om ledighet i Värmdös kommunala grundskolor. Utöver lovdagarna lägger skolorna ut fem studiedagar för planering och fortbildning. Information om studiedagarna hittar du på Schoolsoft och på varje skolas hemsida. För information om fristående skolor, se respektive skolas hemsida.

Läsårsdata 2023/2024

Vårterminen 2024:

Vårterminens första dag: 9 januari
Sportlov (vecka 9) : 26 februari - 1 mars
Påsklov (vecka 14) : 2-5 april
Lov vid Kristi himmelsfärdsdag: 10 maj
Lov vid Nationaldagen: 6 juni
Studiedag: 7 juni
Läsåret slutar: 12 juni

Läsårsdata 2024/2025

Höstterminen 2024:

Höstterminens första dag: 19 augusti
Studiedag: 23 september
Höstlov (vecka 44) : 28 oktober - 1 november
Höstterminens sista dag: 20 december

Vårterminen 2025:

Vårterminens första dag: 8 januari
Sportlov (vecka 9): 24 -28 februari
Påsklov (vecka 16): 14-17 april
Lov (dag mellan två röda dagar): 2 maj
Lov vid Kristi himmelsfärdsdag: 30 maj
Läsåret slutar: 11 juni

Ledighet

Alla barn har rätt till utbildning och med det följer närvaroplikt. Det betyder att varje elev ska delta i utbildningen om eleven inte har giltigt skäl att inte vara det, till exempel om eleven är sjuk. Att vara ledig mer än på skolans lov är en möjlighet men ingen rättighet.

Ledighet för skolpliktiga elever

En skolpliktig elev kan beviljas kortare ledighet för så kallade enskilda angelägenheter. En enskild angelägenhet är något viktigt för eleven som inte kan göras på annan tid, exempelvis delta vid en begravning eller religiös högtid. En kortare ledighet kan vara en eller några dagar.

För längre ledighet än 10 dagar krävs synnerliga skäl och beviljas endast i undantagsfall. Att till exempel åka på semester med sin familj eller för att hälsa på släktingar är inte ett synnerligt skäl för att beviljas ledigt från skolan. Skälet till att längre ledighet ska beviljas måste vara mycket starkt och kan ibland behöva styrkas av någon utanför familjen, till exempel läkare eller psykolog.

Beslut om ledighet

Vid kortare ledighet upp till tre dagar kan rektor låta ansvarig lärare besluta om ledighet. Vid längre ledighet än tre dagar är det däremot alltid rektor som beslutar. Innan ett beslut fattas ska skolan ta hänsyn till hur länge eleven ska vara ledig, hur det går för eleven i skolan, hur viktig frånvaron är för eleven och hur den förlorande undervisningen ska kunna tas igen.

Ansökan om ledighet

Innan du ansöker om ledighet för ditt barn, tänk på att i första hand utnyttja ordinarie lovdagar. Om din ansökan avslås betyder det att ditt barn har fortsatt närvaroplikt. En avslagen ledighetsansökan kan inte överklagas.

I de fall ledighet beviljas är det skolan som ansvarar för att eleven får läxor och andra uppgifter för att kompensera den förlorade undervisningen. Du söker ledighet via Schoolsoft, där du klickar på rubriken Frånvaro i vänsterspalten och sedan väljer Ledighetsansökan.

Längre vistelse utomlands

Vid längre vistelse utomlands ska du som vårdnadshavare till en elev i kommunal skola göra en uppsägning av skolplats i kommunal skola på en särskild blankett (se nedan). Det innebär att eleven skrivs ut från skolan och du behöver göra en ny ansökan till grundskolan när eleven återvänder till kommunen.

Är du vårdnadshavare till en elev på en fristående skola kontaktar du i första hand den skolan.