Söka eller byta grundskola

Under pågående läsår har du även möjlighet att söka eller byta skola. Byte av skola gäller i mån av plats. Du som flyttar in i kommunen garanteras en plats på någon av de kommunala skolorna.

Ansökan eller byte till kommunal grundskola

Ansökan i e-tjänsten är stängd inför kommande skolval. Vill du ansöka om plats till kommunal grundskola under vårterminen 2021 ansöker du via blankett nedan. Om du är på väg att flytta till Värmdö kommun ska du ange er kommande adress och folkbokföringsdatum på ansökan. Byten mellan kommunala skolor är endast möjligt i mån av plats.

För att ansökan ska kunna hanteras måste båda vårdnadshavarna skriva under ansökan.

Beslut

Handläggningstiden för ansökan/skolbyte kan vara upp till tre veckor. Beslut om plats tas av rektor på sökt skola och besked lämnas till er direkt ifrån skolan. Om du har fått ett avslagsbeslut och fortfarande vill byta till en annan skola ska du skicka in en ny ansökan.

Boende i annan kommun

Ska du inte flytta till Värmdö kommun men ändå vill ansöka till kommunal skola i Värmdö ska du använda blanketten

Ansökan till kommunal skola

Ansökan till fristående skola och skolor i andra kommuner 

Om du vill att ditt barn ska gå i en fristående skola måste du ta kontakt med den skolan. Efter att du fått besked om plats i den fristående skolan behöver du även skicka in en blankett till kommunen där du anger vilken skola ditt barn går i. Detsamma gäller om ditt barn ska gå i en skola utanför kommunen.

Har du tackat ja till en fristående skola eller skola i annan kommun?

Man kan bara ha en skolplacering. Har du tackat ja till en fristående skola eller skola i annan kommun kommer placering på nuvarande skola att avslutas.

Skulle du ångra ditt val är det kommunens skyldighet att erbjuda en plats på en kommunal skola där det finns ledig plats. Önskar du gå i en fristående skola får du kontakta skolan då de hanterar sin intagning.

Uppgifter om barns skolgång i fristående skola eller skola i annan kommun

Uppsägning av skolplats

Om du byter från en kommunal skola till en fristående skola eller en skola utanför kommunen måste du även säga upp din kommunala skolplats.

Uppsägning av kommunal skolplats