Specialskola

I vissa fall kan barn behöva gå i en specialskola som bedrivs av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan eller anpassad grundskola. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan.

Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever enligt nedan:

  • Är dövblinda eller annars är synskadade och har ytterligare funktionsnedsättning
  • Döva eller hörselskadade, eller
  • Har en grav språkstörning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.
Mer information om specialskolor finns att läsa om nedan:

Specialpedagogiska skolmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.