Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag är ett bidrag som du kan söka om du väljer att studera på ett gymnasium långt ifrån ditt hem. Inackorderingsbidrag är ett ekonomiskt stöd till boende, fördyrat uppehälle och resor mellan studieorten och folkbokföringsadressen

Inackorderingsbidrag eller inackorderingstillägg?

Du kan få inackorderingsbidrag från Värmdö kommun om den skola du ska studera på är en kommunal eller landstingskommunal skola. Om det är en fristående skola kan du inte söka bidrag från kommunen, men du kan få inackorderingstillägg från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

För att ansöka om inackorderingsbidrag måste dessa kriterier uppfyllas:

 • Du måste vara folkbokförd i Värmdö kommun.
 • Du måste vara mottagen till din utbildning i första hand.
 • Myndig elev (som fyllt 18 år) måste själv göra sin ansökan.
 • Du får vara högst 20 år gammal. Bidrag utgår t o m vårterminen det år du fyller 20.
 • Du måste studera på heltid.
 • Restiden mellan folkbokföringsbostaden och skolan ska uppgå till minst 2 timmar med allmän linjetrafik.

Viktigt att veta om inackorderingsbidrag.

 • Om några av omständigheterna ovan ändras är du ansvarig att meddela detta till Värmdö kommun. Bidrag som utbetalats på felaktiga grunder ska återbetalas.
 • Du måste ansöka om inackorderingsbidrag inför varje nytt läsår. Det finns ingen möjlighet att få bidrag retroaktivt.
 • Om du får inackorderingsbidrag kan du inte få resebidrag, i form av till exempel SL kort. Det är ditt ansvar att meddela skolan att du har inackorderingsbidrag och tacka nej till skolan om skolan erbjuder dig ett busskort.
 • Beslut gällande inackorderingbidrag meddelas under augusti månad.
 • Inackorderingsbidrag utbetalas den 25 varje månad i nio månader om året (september till maj) fram till och med vårterminen det år du fyller 20.


Ansök om inackorderingstillägg här
e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

CSN inackorderingsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.