Svartsö förskola

Svartsö förskola ligger in nära anslutning till grundskolan i Skälvik.
För närvarande är förskolan vilande, men vid intresse kontakta rektor Åsa Doverfelt eller bitrdande rektor Rose-Marie Bergman. 

Kontakt

Rektor: Åsa Doverfeldt, asa.doverfelt@varmdo.se, 070-168 03 78

Biträdande rektor: Rose-Marie Bergman, rose-marie.bergman@varmdo.se, 072-371 05 40