Expressbygglov

Värmdö kommun erbjuder expressbygglov för enklare bygglov med startbesked. Detta innebär att du kan få beslut samma dag som ansökan lämnas in, under förutsättning att vissa kriterier uppfylls.