Förhandsbesked

Förhandsbesked är en lokaliseringsprövning som innebär att kommunen gör en bedömning av platsens lämplighet för den planerade bebyggelsen. Om du vill bygga nytt på en plats som inte omfattas av detaljplan kan du ansöka om förhandsbesked.

I ett förhandsbesked bedöms om en plats är lämplig att bebygga utifrån flera olika aspekter. Bland annat prövas hur den nya byggnaden kommer att ansluta till områdets bebyggelsemönster och karaktär, hur vatten och avlopp, vägar och tillfarter kan anordnas och hur allmänna intressen berörs.

I samband med prövningen får berörda grannar möjlighet att yttra sig, dessutom hörs myndigheter och organisationer för att belysa platsens specifika egenskaper och förutsättningar. Den sammanlagda bedömningen görs mot bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken och Värmdö kommuns översiktsplan.

Ett positivt beslut om förhandsbesked är bindande för kommunen i två år under förutsättning att ansökan om bygglov inkommit inom tvåårsperioden.

Ansöka om förhandsbesked

Har du e-legitimation kan du göra din ansökan om förhandsbesked med hjälp av vår e-tjänst:

Ansökan om förhandsbesked Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att veta vilka handlingar du behöver vid ansökan/anmälan finns checklistor framtagna

Checklistor och exempelritningar

Avgift

Timtaxa tillämpas för prövning och handläggning av ärenden om förhandsbesked.

Styckning

Lantmäteriet utför styckning av fastigheter.

Om du bor inom detaljplanerat område och vill stycka din fastighet kan du läsa i planbestämmelserna angående minsta tomtstorlek. Är fastigheten tillräckligt stor för att styckas kan du kontakta Lantmäteriet.

Om du bor utanför detaljplanerat område och önskar stycka din fastighet behöver du ansöka om förhandsbesked hos kommunen. Ett positivt beslut om förhandsbesked krävs oftast för att Lantmäteriet ska kunna handlägga ärendet. Kontakta Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid fler frågor kring styckning/fastighetsdelning.

I kommunens webbkarta kan du se om din fastighet ligger inom eller utom detaljplanerat område.

Till kommunens webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.