Grönstrukturplan Gustavsberg

Gustavsberg är en tätort rik på naturområden och grönskande kulturhistoriska miljöer. Forskning visar att närhet till natur och parker är bra för hälsa och välbefinnande.

Bild på röd stuga och stor ek

Kyrkstallet Gustavsbergs centrum

För att kunna utveckla dessa gröna miljöer, och för att kunna följa upp de lokala miljömålen samt de mål som finns i kommunens översiktsplan har vi nu en grönstrukturplan för Gustavsberg att arbeta efter.

Grönstruktur i Gustavsberg

Grönstrukturplanen antogs i kommunfullmäktige den 26 mars 2014.

Grönstrukturplanen inventerar de gröna karaktärer som finns i orten. Här finns både många fina hällmarksområden med äldre tallar och ädellövdungar. Tall och ek är de karaktärsgivande trädarterna. De 300 till 500 åriga ekmiljöerna är unika för att växa så centralt i en tätort.

Grönstrukturplanen visar vilka viktiga spridningsstråk och vilka barriärer, till exempel vägar, bebyggelse och vattenområden som finns idag. I planen beskrivs inte bara naturen, utan också de rekreativa värdena och den gröna kulturmiljön på orten. Den lyfter fram och föreslår en rad åtgärder för att förbättra tillgängligheten och kvaliteten på grönområdena. Till exempel finns här redan idag många stigar och gångvägar. En del måste bara tydliggöras och förbättras.

Grönstrukturplanen är ett vägledande styrdokument som kommer att användas i arbetet med grönstrukturens kvalitet, skydd och tillgänglighet.

Grönstrukturplan (del 1) , 7.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Grönstrukturplan (del 2) , 12.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Grönstrukturplan (del 3) , 11.7 MB, öppnas i nytt fönster.