Uppföljningsfrågor vid VA-utbyggnad

Vi uppskattar om du delar med dig av dina synpunkter. Det hjälper oss att bli bättre. Enkäten tar endast någon minut att besvara. Om du önskar vara anonym, uppge ej fastighetsbeteckning.

Fick ni tillräcklig information innan VA-utbyggnaden påbörjades?
Fick ni tillräcklig information innan VA-utbyggnaden påbörjades?Hur vill du helst få information?
Hur vill du helst få information?

Hur var framkomligheten i området under VA-utbyggnaden?
Hur var framkomligheten i området under VA-utbyggnaden?

Kom information i tid när/om vägen fram till fastigheten stängdes av?
Kom information i tid när/om vägen fram till fastigheten stängdes av?Var vägens skick under utbyggnaden acceptabel?
Var vägens skick under utbyggnaden acceptabel?Fanns det kontaktpersoner att få tag på under arbetets gång?
Fanns det kontaktpersoner att få tag på under arbetets gång?Fick ni tillräcklig information om hur påkoppling från er fastighet till anslutningspunkten skulle ske?
Fick ni tillräcklig information om hur påkoppling från er fastighet till anslutningspunkten skulle ske?Är vägarna, diken mm återställda till minst det skick som det var innan?
Är vägarna, diken mm återställda till minst det skick som det var innan?Hur nöjd är du med kommunens arbete, när det handlar om utbyggnaden av kommunalt VA till din fastighet?
Hur nöjd är du med kommunens arbete, när det handlar om utbyggnaden av kommunalt VA till din fastighet?


Frivillig information.