Entreprenörsträff 2022 - anmälan

Torsdag 12 maj 2022 kl. 17:30-19:30, Värmdösalen, Skogsbovägen 9-11 Gustavsberg

Kom ihåg att sista anmälningsdag är söndagen den 1 maj. Vi har ett begränsat antal platser, så anmäl dig gärna så snart som möjligt.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 1 maj klockan 23.30.


Vi samlar in dina uppgifter i syfte att säkerställa att de svar du lämnat är för ett riktigt företag, baserat i Värmdö kommun, samt för att få en större inblick i vilka företag som utför vilka typer av tjänster för fastighetsägare/kunder i kommunen. Vi samlar även in uppgifterna för att, ifall detta intresserar dig, bjuda in till ett gemensamt arbete/möte för att vidareutveckla vår verksamhet, vår myndighetsutövning och vårt samarbete. Vi kommer också att lägga till angivna kontakter på en lista för nyhetsbrev från oss. Nyhetsbrevens syfte är att informera entreprenörer verksamma i Värmdö om gällande tillämpning av regelverk, dialog i gemensamma frågor och inbjudan till entreprenörsträffar. Ifall du samtycker sparar vi gärna dina uppgifter hos oss för nyhetsbrev samt för att underlätta framtida kontakt enligt ovan. Ger du inte samtycke till detta så behandlas personuppgifterna till dess att möte och projektet utförts, som längst under år 2022.

Om du vill återkalla ditt samtycke innan dess, kontakta med fördel kommunen via adressen smaavlopp@varmdo.se.

Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter på www.varmdo.se/personuppgifter Länk till annan webbplats.