• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Fackliga organisationer

Här presenteras de fackliga organisationer som finns i Värmdö kommun.

LO-förbund

Kommunal

Förhandlingsansvarig Helene Ryderstedt
ost.varmdo.stockholm@kommunal.se
08-570 485 92, 010 442 90 02 (fackexp).
Kommunal direkt, 010 442 70 00

TCO-förbund

Lärarförbundet

Ordförande Agneta Wennsten
lararforbundet@varmdo.lararforbundet.se
08-570 475 83 (exp)

Vision
Ordförande Katarina Magnusson
visionvarmdoavdelningen@fv.vision.se, 08-570 475 88
Vision Direkt, central informationstelefon, 0771-44 00 00

Saco-förbund

DIK
Medlemsjouren 08-480 04 000
fraga@dik.se

Sveriges Arbetsterapeuter
Sabia Khawaja Broo, 08-570 480 08
SverigesArbetsterapeuter@varmdo.se

Fysioterapeuterna
Fysioterapeuterna@varmdo.se

Akavia
Medlemsjouren (Stockholm) 010-303 75 00, radgivning@akavia.se
Marianne Zetherlund, marianne.zetherlund@varmdo.se, 08- 570 471 35

Sveriges Arkitekter
Ann-Sofie Jalvén, ann-sofie.jalven@varmdo.se

Sveriges ingenjörer
Kansli, 08-613 80 00
info@sverigesingenjorer.se
forhandling@sverigesigenjorer.se

Akademikerförbundet SSR
Lokalföreningens styrelse: akademssr@varmdo.se
Ordförande och skyddsombud:
Kim Fastesson, kim.fastesson@varmdo.se
Styrelseledamot och skyddsombud:
Ingvill Nordseth, ingvill.nordseth@varmdo.se
SSR-Direkt (Stockholm) 08-617 44 71

Ledarna
Yvonne Wentzell (regionombud) ledarna@ledarna.se

Lärarnas Riksförbund
Ordförande Christer Berglund
varmdo@lr.se

Psykologförbundet
Leif Pilevång, 070-967 64 10 (regionombud). Leif.Pilevang@psykologforbundet.se

Naturvetarna
Kansli växel, 08-466 24 80
info@naturvetarna.se

Sveriges Skolledarförbund
Kontaktperson Annelie Stupalo, annelie.stupalo@varmdo.se

Övriga förbund

Vårdförbundet

info.stockholm@vardforbundet.se