Virus och sjukdomar

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att Stockholms läns invånare har tillgång till en bra och säker hälso- och sjukvård samt tandvård och har ett nära samarbete med länets kommuner, som ansvarar för viss hälso- och sjukvård och omvårdnad. 

Coronaviruset

I början av 2020 bekräftades att ett nytt coronavirus identifierats i staden Wuhan i Hubeiprovinsen i Kina. Det nya viruset benämnt nCoV-2019 har i dagsläget konstaterats hos relativt få fall utanför Kina. Det första svenska fallet har diagnosticerats i Jönköping. Region Stockholm är väl förberett för att hantera eventuellt smittade personer. Inom regionen har hittills drygt 25 personer provtagits, samtliga provsvar har visat att patienterna inte burit på det nya coronaviruset. 

Smittskydd Stockholm följer kontinuerligt utvecklingen och rekommendationer från nationella och internationella organisationer som Folkhälsomyndigheten, ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) och WHO (World Health Organization).

Om ni har frågor är ni välkomna att höra av er till Smittskydd Stockholm på registrator@smittskyddstockholm.se