Allmänhetens frågestund

Ställ din fråga till förtroendevalda vid allmänhetens frågestund.

Allmänhetens frågestund är ett tillfälle för allmänheten att ställa frågor till ansvariga förtroendevalda i nämnderna och kommunstyrelsen.

Den som är folkbokförd eller äger fast egendom i kommunen har rätt att ställa en fråga från att den har fyllt 16 år. Förtroendevalda har inte rätt att ställa frågor vid frågestunden.

Frågan ska beröra ett ämne av allmänt kommunalt intresse och röra kommunens verksamheter. Frågan får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild. Kommunfullmäktiges ordförande avgör om frågan får ställas.

Såhär anmäler du din fråga

Du kan anmäla din fråga genom att:

  • Skicka den via e-post till varmdo.kommun@varmdo.se
  • Lämna din fråga skriftligen till kommunens servicecenter, Skogsbovägen 9-11 i Gustavsberg.

Du har möjlighet att ställa en fråga per frågestund.

Så går frågestunden till

Om du vill ha svar på din fråga behöver du vara närvarande på frågestunden. Den fråga du ställer besvaras först av det styrande samarbetet i berörd nämnd, och sen har ett oppositionsparti möjlighet att besvara frågan.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att diarieföra och hantera din fråga. Om du är under 18 år behöver vi din vårdnadshavares samtycke om lagring av personuppgifter.

Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning. Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats: Personuppgifter - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om frågestunden?

Om du vill veta mer om frågestunden kan du läsa kommunens riktlinjer för allmänhetens frågestund.

Riktlinje för allmänhetens frågestund , 149.3 kB.