EU-val 2024

Söndagen den 9 juni 2024 är det EU-val i Sverige.

Den 9 juni 2024 infaller valdagen för valet till Europaparlamentet. Mellan den 22 maj och 9 juni kan du som röstberättigad också förtidsrösta i Sverige.

Information om var, när och hur du kan rösta i Värmdö kommun vid Europaparlamentsvalet 2024 kommer att publiceras på denna webbsida närmare valtillfället.

Här på valsidan finns också information för dig som företräder ett parti som planerar aktivitet i Värmdö kommun under valgenomförandet. Mer information till partier och partiföreträdare finns på Valmyndighetens webbplats. Du hittar dit via länkarna ovan.

Om du vill jobba i valet och vara med att genomföra ett rättssäkert och korrekt valgenomförande i Värmdö kommun kan du anmäla ditt intresse till rollen som röstmottagare. Mer information hittar du bland länkarna.

Partier som fått mer än 1 procent av rösterna vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet har rätt att få sina valsedlar tryckta, distribuerade och utlagda om partiet begärt det. Valnämnden är ansvarig för att dessa partiers valsedlar finns att tillgå i samtliga val- och röstningslokaler. Vid Europaparlamentsval är det i normalfallet namnvalsedlar för dessa partier som valnämnden ansvarar för att distribuera och lägga ut. Om partiet har mer än en kandidatlista ansvarar valnämnden i stället för utläggning av partivalsedlar till dessa partier.

I syfte att minimera partipolitiska inslag i och intill röstmottagningsstället uppmanas partiföreträdare att beakta nedanstående vid leverans av valsedlar och kontroll av valsedlarnas tillgång:

  • Partiföreträdare ska i möjligaste mån ta av sig banderoller eller annan partipolitisk klädsel vid avlämning av valsedlar eller vid kontroll av tillgången av valsedlar på röstmottagningsstället.
  • Partiföreträdare uppmanas att lämna de valsedlar som partierna ansvarar för i partipolitiskt neutrala kassar, lådor eller dylikt leveransemballage.

De valsedlar som valnämnden inte har ansvar för att distribuera ansvarar de politiska partierna själva för att distribuera till röstmottagningsställena. Partierna kan lämna sina valsedlar 1 timme före vallokalernas öppnande på valdagen och dagligen 30 minuter före att lokalerna för förtidsröstning öppnar.

Valnämnden i Värmdö kommun har beslutat om ett undantag till ovanstående. Undantaget avser de röstmottagningsställen som är lokaliserade på skärgårdsöarna i kommunen samt de äldreboenden som anordnar röstmottagning med begränsat tillträde. Lokalerna som avses hittar du via länken nedan.

Till dessa röstmottagningsställen kan valnämnden bistå med distributionen av valsedlar om partiet begär det. Valsedlarna ska då levereras till kommunhuset och vara valkansliet tillhanda senast den 24 maj 2024.

Om partiet begär att få sina valsedlar distribuerade till röstmottagningsställena på skärgårdsöarna och de äldreboenden som anordnar röstmottagning med begränsat tillträde, meddelas det valkansliet på följande e-postadress: valnamnden@varmdo.se.

Observera att det endast är de röstmottagare som förordnats av valnämnden som får lägga ut valsedlarna på den avskärmade platsen i eller intill röstmottagningsstället.

Röstmottagningsställen som är undantag , 48.7 kB.

Valnämnden i Värmdö kommun söker dig som vill arbeta som röstmottagare i demokratins tjänst! Den 9 juni är det dags för valet till Europaparlamentet!

För att valet ska kunna genomföras på ett rättssäkert, korrekt och effektivt sätt krävs professionella och noggranna röstmottagares medverkan. Värmdö kommun välkomnar dig att anmäla intresse för att arbeta som röstmottagare. Kommunen rekryterar röstmottagare till valdagen den 9 juni samt till förtidsröstningen som startar 22 maj.

Att arbeta som röstmottagare är ett ansvarsfullt uppdrag som bidrar till grunden i den svenska demokratin. Du får ersättning för arbetet.

För att jobba som röstmottagare behöver du

  • ha fyllt 18 år innan ditt uppdrag börjar
  • vara serviceinriktad, noggrann och ha god samarbetsförmåga
  • vara politiskt obunden i enlighet med valnämndens beslutade principer
  • ha tillgång till e-post, mobiltelefon och helst e-legitimation

Du hittar mer information och anmäler dig via länken:

Jobba under valet Länk till annan webbplats.