Klagomål kommunal förskola och skola

Här lämnar du klagomål mot kommunal förskola eller skola.

Ett klagomål är ett uttryck för missnöje inom något område. Det kan exempelvis vara att förskolan/skolan inte ger ditt barn det stöd hen behöver eller att de inte agerar vid upplevd kränkande behandling.

• Om du är missnöjd med verksamheten i en kommunal förskola eller skola bör du i första hand vända dig direkt till personalen, som till exempel förskollärare eller lärare.
• Om du inte blir lyssnad på eller inte får rätt hjälp kan du vända dig till rektor i förskolan/skolan. Du kan också vända dig direkt till rektor om du anser att problemet är allvarligt.
• Om du fortfarande är missnöjd när du har pratat med rektor kan du anmäla klagomål i formuläret som du finner via länken nedan.

När klagomålet är registrerat kommer det hanteras av den/de som anses mest lämpliga för ärendet. Du kommer att bli kontaktad om du lämnar dina kontaktuppgifter i anmälan, och du kommer att få skriftlig återkoppling efter utredning. Om du inte är nöjd med den utredning som har gjorts kan du kontakta Skolinspektionen/Barn- och elevombudet.

För vårdnadshavare (Skolinspektionens webb) Länk till annan webbplats.

Rena synpunkter/tyckande/åsikter lämnas under ”Lämna en synpunkt eller ett klagomål”. Där kan du också lämna klagomål mot fristående förskola i Värmdö kommun.