Träffa kommundirektör Cecilia Lejon i Almedalen


Hur arbetar er kommun med framtidsfrågor kring välfärd?


Kommuner får allt fler äldre invånare och färre i arbetsför ålder. Det betyder i sin tur mindre skatteintäkter. Så hur kan man göra mer för fler till en lägre kostnad? Vad behövs när 75% av resurserna ska leverera 125% av välfärden?

Hur gör vi? Jo, vi får helt enkelt jobba smartare.
Värmdös kommundirektör, Cecilia Lejon är på plats i Almedalen för att delta i seminarium, paneldebatt och samtal gällande framtidsfrågor för kommuner och ungdomsdemokrati.


Cecilia Lejon var finalist till årets chef 2023. Utifrån de erfarenheterna kommer hon diskutera ledarskap i offentlig sektor.


PWC - 27/6

Paneldebatt ”Har den digitala mognaden i offentlig sektor ökat de senaste fem åren?”

PwC har regelbundet låtit göra undersökningar kring hur kommuner och regioner upplever hur digitalt mogna deras organisationer är. Utifrån enkätsvaren kommer vi att presentera en rapport under Almedalsveckan. Rapporten presenteras och en panel kommer att diskutera digital mognad och hur offentlig sektor kan ta nästa steg för att erbjuda invånare snabbare, högre och bättre service, använda tillgänglig kompetens och nyttja möjligheterna med ny teknik.

Medverkande från PwC: Ola Johnsson.

Panelister:
• Patrik Sundström, VD, Inera
• Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö kommun
• Ola Johnsson, rådgivare PwC, Intelligent automation
• Måns Liljenlov, moderator PwC


Tid: 16-17 Plats: Hästgatan 9

 

Cecilia deltar i eftersnacks sändning på PwC

PwC LinkedIn live sändning 17:20-17.50


#Bättre delat - 28/6


Frukostseminarium: ”Innovation i välfärden – går vi i takt med tiden?”

Digitalisering är ett av många sätt att möjliggöra vår svenska välfärd till alla invånare som är i behov av den. Ny teknik kommer med enorma möjligheter och dessa möjligheter är viktiga.

Samtidigt finns det också frågor som dyker upp i det offentliga samhället när vi berör ämnet digitalisering.

Tid: 08.30-10 Plats: Värdshuset Lindgården, strandgatan 26

 

Leadership ARTS - 28/6

Paneldebatt ”Den svåra konsten att leda människor genom förändring”

Ett öppenhjärtigt samtal mellan kommunchefer, digitaliseringschefer och politiker om att leda i komplexitet och genom förändring!

Medverkande:
Cecilia Lejon, kommundirektör, Värmdö kommun
Ulrika K Jansson, kommundirektör, Karlstad kommun
Marcus Bylund, It direktör, region Gävleborg
Marcus Matteby, CDO/CIO, Sundsvall & Ånge
Louise Callenberg, grundare leadership ARTS & #bättre delat
Peder Björk (S), riksdagsledamot


Tid: 16.00-17 Plats: Trappgatan 18


Inera - 29/6


Ineras samtalar kring spaningar runt digitaliseringsområdet för kommuner.

”Värmdö är nominerad till årets digitaliseringskommun 2023”

Frukostsamtal ”Fokus på kommuner”


Gäster:

Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö - nominerade till årets digitaliseringskommun

Victor Kilen, kommundirektör Nacka – nominerade till årets digitaliseringskommun


Moderator: Maria Ehrndal


Tid: 09:05–09:35 Plats: St Drottensgatan 4 i Visby


För er som inte kan delta på plats finns möjlighet att följa samtalet här: (23) LinkedIn Länk till annan webbplats.


Visiba Cares - 29/6


”Hur kan kommunerna klara demografiutmaningen och kompetensförsörjningen?

Kan man hjälpa fler invånare med bibehållen kvalitet? Sveriges kommuner står inför många utmaningar och det blir alltmer tydligt att vi behöver ställa om verksamheter och komma närmare invånarna. Omställningen till nära vård kräver nya arbetssätt!


Medverkande:
Cecilia Lejon, kommundirektör, Värmdö kommun
Birgitta Zaar, Kontorschef individ- och familjeomsorgskontoret, Värmdö kommun
Johan Arnold, Enhetschef individ- och familjeomsorgskontoret, Värmdö kommun
Eva Klang Vänerklint, Förvaltningschef vård och omsorg, Mölndals stad
Marja Hedin, Uppdragschef, Mölndals stad

 

Tid: 15:15 - 16:00 Plats: Donnersgatan 6