Information till partier

Här presenteras information till partier som planerar att bedriva någon form av aktivitet under de allmänna valen 2022 i Värmdö kommun. Informationen gäller specifikt sådant som beslutats av valnämnden i kommunen.

Mer information till partier och politiska företrädare som inte är specifikt för Värmdö kommun finns på Valmyndighetens webbplats.

Mer information till partier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Distribution av valsedlar

Väljarna ska ha tillgång till

 • valsedlar med enbart valbeteckning, så kallade blanka valsedlar, samt
 • valsedlar med parti- och valbeteckning, så kallade partivalsedlar, för varje parti som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet.

Valnämnden ansvarar för distribution och utläggning av dessa valsedlar till alla röstmottagningsställen i kommunen.

De valsedlar som valnämnden inte har ansvar för att distribuera ansvarar de politiska partierna själva för att distribuera till röstmottagningsställena. Valsedlarna som partierna själva distribuerar kan tidigast lämnas till respektive röstmottagningsställe 30 minuter innan röstmottagningen påbörjas.

Valnämnden i Värmdö kommun har beslutat om ett undantag till ovanstående. Undantaget avser de röstmottagningsställen som är lokaliserade på skärgårdsöarna i kommunen. Lokalerna som avses är:

 • Ahlsviks bygdegård, Svartsö
 • Möjahallen, Möja
 • Nämdö hembygdsgård, Nämdö
 • Runmarö skola, Runmarö
 • Sandhamn seglarhotell, Sandhamn

Till dessa röstmottagningsställen kan valnämnden bistå med distributionen av valsedlar om partierna begär det. Valsedlarna ska då vara valkansliet tillhanda senast den 26 augusti.

Om partiet begär att få sina valsedlar distribuerade till röstmottagningsställena på skärgårdsöarna meddelas det valkansliet på följande e-postadress: valnamnden@varmdo.se.

Observera att det endast är de röstmottagare som förordnats av valnämnden som får lägga ut valsedlarna på den avskärmade platsen i eller intill röstmottagningsstället.

Passiv valsedelsutdelning

Att dela ut valsedlar utanför ett röstmottagningsställe är inte förbjudet enligt vallagen. Den eller de som delar ut valsedlar måste dock förhålla sig till vallagen vad gäller att inte föra propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Av detta skäl har valnämnden i Värmdö kommun beslutat att så kallad passiv valsedelsutdelning är tillåten utanför ett röstmottagningsställe. Med passiv valsedelsutdelning menas:

Utdelande av valsedlar där den eller de som delar ut valsedlar

 • Inte bär mer tydligt propagerande klädsel än exempelvis keps, band, knappnål, jacka eller dylikt som visar partitillhörighet
 • Inte för politisk diskussion eller muntligt propagerar politiskt
 • Inte uppmuntrar eller uppmanar till att rösta på något särskilt parti eller kandidat
 • Inte manifesterar politiskt med plakat eller dylikt
 • Inte beträder vallokalen eller står i kön till denna

Det är röstmottagarna som ansvarar för att avstyra eventuella överträdelser mot ovanstående. Den som befinner sig i lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras. Den som inte följer röstmottagarnas anvisningar får uppmanas att tillfälligt lämna lokalen eller utrymmet, om det är av väsentlig betydelse för genomförandet av röstmottagningen.

Valnämnden i Värmdö kommun har definierat vad som inkluderas i begreppet politisk propaganda. Ingen form av propaganda får förekomma inom ett särskilt angivet område specifikt framtaget för vart och ett av röstmottagningsställena i Värmdö kommun.