Rösträtt - uppdatera

För att ha rösträtt till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen den 11 september 2022. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen.

Val till riksdag

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och
  • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Val till regionfullmäktige och kommunfullmäktige

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen, alltså den 12 augusti 2022. Om du har rösträtt finns du upptagen i röstlängden.

Läs mer om rösträtt och röstlängd  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.