Kommun­fullmäktige

​Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans, som väljs av värmdöborna vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut i stora och övergripande frågor som rör medborgarna i Värmdö.

Detta gör kommunfullmäktige

 • beslutar om mål och övergripande riktlinjer för kommunens verksamheter
 • fastställer kommunens budget och beslutar hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala
 • beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter och ersättare till nämnder och kommunstyrelse
 • väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet
 • beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser
 • fattar beslut om huruvida folkomröstning ska hållas i kommunen

Mandat och ledamöter

Värmdösamarbetet

Värmdösamarbetet – så heter det samarbete som leder Värmdö under mandatperioden 2022-2026. Partierna som ingår i samarbetet är Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Värmdösamarbetet har 25 av totalt 51 platser i kommunfullmäktige i Värmdö.

Ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktige i Värmdö består av 51 ledamöter och 31 ersättare. Mandaten är fördelade enligt följande:

 • Moderaterna: 12
 • Socialdemokraterna: 17
 • Sverigedemokraterna: 7
 • Centerpartiet: 4
 • Liberalerna: 2
 • Kristdemokraterna: 3
 • Miljöpartiet: 2
 • Vänsterpartiet: 3
 • Skärgårdspartiet: 1

Politiska sekreterare

Värmdö kommun har anställda politiska sekreterare som biträder de förtroendevalda i kommunen i det politiska arbetet. Det innebär bland annat att samordna partiets kommunikation och att utveckla den politiska verksamheten och de politiska idéerna.

Sekreterarna har sin anställning i kommunen, men med särskilda undantag som gör att anställningarna är knutna till politiska mandat och begränsade till mandatperioder.

Sammanträden

Datum och protokoll för nya sammanträden för kommunfullmäktige publiceras i systemet OpenGov. För äldre sammanträden kan du se information nedan.

Kom och lyssna – eller se på webben

Kommunfullmäktige sammanträder en onsdag i månaden, utom i juli, i Värmdösalen, kommunhuset, Skogsbo. Du är välkommen dit för att lyssna på debatterna. Sammanträdena direktsänds också på webben, men det går även bra att titta på dem i efterhand.

Webbsändning av kommunfullmäktige