• Vattenläcka Ingarö
  Merparten av de drabbade bör återigen ha vatten. Arbete fortgår för att säkerställa vattentillgången.
  Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Tack för ert tålamod!

  Mer information

Kommunfullmäktige

​Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans, som väljs av värmdöborna vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut i stora och övergripande frågor som rör medborgarna i Värmdö.

Detta gör kommunfullmäktige

 • beslutar om mål och övergripande riktlinjer för kommunens verksamheter
 • fastställer kommunens budget och beslutar hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala
 • beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter och ersättare till nämnder och kommunstyrelse
 • väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet
 • beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser
 • fattar beslut om huruvida folkomröstning ska hållas i kommunen

Kom och lyssna – eller se på webben

Kommunfullmäktige sammanträder en onsdag i månaden, utom i juli, i Värmdösalen, kommunhuset, Skogsbo. Du är välkommen dit för att lyssna på debatterna. Sammanträdena direktsänds också på webben, men det går även bra att titta på dem i efterhand.

Webbsändning av kommunfullmäktige