Kommun­fullmäktige

​Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans, som väljs av värmdöborna vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut i stora och övergripande frågor som rör medborgarna i Värmdö.

Detta gör kommunfullmäktige

  • beslutar om mål och övergripande riktlinjer för kommunens verksamheter
  • fastställer kommunens budget och beslutar hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala
  • beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter och ersättare till nämnder och kommunstyrelse
  • väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet
  • beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser
  • fattar beslut om huruvida folkomröstning ska hållas i kommunen

Kom och lyssna – eller se på webben

Kommunfullmäktige sammanträder en onsdag i månaden, utom i juli, i Värmdösalen, kommunhuset, Skogsbo. Du är välkommen dit för att lyssna på debatterna. Sammanträdena direktsänds också på webben, men det går även bra att titta på dem i efterhand.

Webbsändning av kommunfullmäktige