Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd

Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd fattar beslut i frågor som rör gymnasie-, vuxenutbildning och arbetsliv.

Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd är finansieringsnämnd, myndighetsnämnd och ansvarar för kundval och utförande av verksamhet inom områdena gymnasieutbildning, SFI, integration, arbetsmarknad, och vuxenutbildning.