Teknisk nämnd

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för trafik, renhållning och snöröjning, kommunalt vatten och avlopp samt gatu- och parkfrågor.

Nämnden ansvarar för drift och nyanläggning beträffande renhållning, VA-verksamhet, väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, samt skötsel av skogs- och parkmark med mera.

Tekniska nämnden ansvarar också för de fastigheter som har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen, privat-, förenings- och kommunalt drivna.

Möten, handlingar och protokoll för tekniska nämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tekniska nämndens reglemente