Teknisk nämnd

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för trafik, avfall och snöröjning, kommunalt vatten och avlopp samt gatu- och parkfrågor.

Nämnden ansvarar för drift och nyanläggning beträffande avfall, VA-verksamhet, väghållning, operativa trafik- och lokala kollektivtrafikfrågor, samt skötsel av skogs- och parkmark med mera.

Tekniska nämnden ansvarar för de fastigheter som har kommunala anläggningar/verksamhetslokaler. Utöver det ansvarar nämnden också för mät-, kart och GIS-verksamheten, drift och skötsel av idrottsanläggningar, rörliga friluftslivet och isytor samt hamnar och helikopterplatser.

Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av utförare i kommunen, privat-, förenings- och kommunalt drivna.


Möten, handlingar och protokoll för tekniska nämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tekniska nämndens reglemente , 690.8 kB, öppnas i nytt fönster.