Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd

Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd fattar beslut i frågor som rör arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration.

Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd är finansieringsnämnd, myndighetsnämnd och ansvarar för kundval och utförande av verksamhet inom områdena SFI, integration, arbetsmarknad, och vuxenutbildning.

Möten, handlingar och protokoll för vuxenutbildnings- och arbetslivsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämndens reglemente