Stöd och stipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut tre stipendier; ett Barn- och ungdomsledarstipendium, ett ungkulturstipendium och ett kulturarbetarstipendium. Ansökan öppnar i januari och stänger den 1 mars. Stipendierna överlämnas i samband med nationaldagsceremonin i Gustavsbergs hamn

Barn- och ungdomsledar­stipendium

Stipendiet delas ut till barn- och ungdomsledare eller en förening för insatser inom barn- och ungdomsverksamheten. Syftet är att uppmärksamma och främja ett rikt och levande fritids-och idrottsliv för Värmdös barn-och ungdomar. Stipendiet är på sammanlagt 20 000 kronor.

Så söker eller nominerar du

Nomineringen av mottagare lämnas till kultur- och fritidskontoret via Rbok. I nomineringen ska det finnas med en motivering. Vill du själv söka stipendiet godkänner vi en personlig nominering av dig själv.

Ansök eller nominera till Barn- ungdomsledarstipendiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn- och ungdomsledarstipendiet 2024

Saltsjö Judoklubb tilldelas kultur- och fritidsnämndens barn- och ungdomsledarstipendium på 20 000 kr.

"Barn- och ungdomsledarstipendiet 2024 tilldelas Saltsjö Judoklubb för sitt inkluderande arbete där träningen är i fokus, inte prestation. På Saltsjö Judoklubb finner man barn, unga och vuxna på olika nivåer. Klubben har varit ständigt verksam i Gustavsberg sedan 1995 och har varit en plats att utvecklas på såväl psykiskt som fysiskt. Utöver sin vardagliga verksamhet arrangerar Saltsjö Judo fler olika evenemang för barn och unga i klubben. Med vetskapen om vikten av rörelse för barn och unga gör Saltsjö Judo ett livsviktigt jobb i kommunen. Saltsjö Judo är en verksamhet som ger alla chansen att utvecklas på sina villkor!"

Frågor och information

Om du har frågor eller önskar mer information, kontakta kommunen via vårt servicecenter. Du kan också läsa mer i riktlinjerna nedan.

Riktlinjer för barn- och ungdomsledarstipendium , 145.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ungkulturstipendium

Stipendiet delas ut till ungdomar i åldern 13-25 år i syfte att stödja och uppmuntra ungdomar med konstnärlig begåvning eller med dokumenterat intresse för annat kulturellt område. Stipendiet är på 20 000 kronor.

Stipendiet delas ut till person eller grupp som är bosatt eller verksam i Värmdö. Du kan också nominera en person eller grupp som du inte själv tillhör.

Så söker eller nominerar du

Nomineringen av mottagare lämnas till kultur- och fritidskontoret via Rbok. I nomineringen ska det finnas med en motivering. Vill du själv söka stipendiet godkänner vi en personlig nominering av dig själv.

Ansök eller nominera till ungkultur­stipendiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungkulturstipendiet 2024

Elda Stenmark tilldelas kultur- och fritidsnämndens ungkulturstipendium på 20 000 kr.

"Elda Stenmark tilldelas ungdomskulturstipendiet 2024 för sina kulturella talanger och fängslande karaktärer hon skapar inom sitt område film- och spe/design. I Eldas ansökan fick vi ta del av några av hennes alster, som visar på stipendiatens talanger inom området. Det förvånar oss således inte när Elda beskriver sin stora dröm om att designa karaktärer till spel och film. Med stipendiet ges Elda möjlighet att köpa den datorn hon behöver för att utvecklas i sitt arbete men också öka sina kunskaper i att modellera och skulptera i 3D. "

Frågor och information

Om du har frågor eller önskar mer information, kontakta kommunen via vårt servicecenter. Du kan också läsa mer i riktlinjerna nedan.

Riktlinjer för ungkulturstipendium , 142.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kulturarbetarstipendium

Värmdö kommun delar årligen ut ett kulturarbetarstipendium för att uppmärksamma och främja ett rikt och mångsidigt kulturliv i kommunen.

Stipendiet syftar till att ge konstnärer eller kulturarbetare möjlighet att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap.
Arbetet/projektet ska även bredda och stärka kulturlivet i kommunen.

Stipendiesumman är 50 000 kronor och utdelas en gång per år. Summan kan fördelas till en kulturarbetare eller flera kulturarbetare i samverkan.

OBS: Ansökan öppnar i januari och ska vara oss tillhanda senast den 1 mars. 

Kulturarbetarstipendiet 2024

Anja Bigrell tilldelas Värmdö kommuns Kulturarbetarstipendium på 50 000 kronor.

"Värmdö kommuns kulturarbetarstipendium år 2024 tilldelas Anja Bigrell för hennes projekt att tonsätta tio dikter av Tomas Tranströmer samt göra en inspelning. Anja vill genom att skapa musik och arrangemang till dikterna möjliggöra nya sätt att ta till sig orden och på så sätt bidra till att göra Tranströmers poesi tillgänglig för alla åldrar. Projektet knyter också an till Runmarö där Tranströmer tidvis bodde"

Frågor och information

Om du har frågor eller önskar mer information, kontakta kommunen via vårt servicecenter. Du kan också läsa mer i riktlinjerna nedan.

Riktlinjer för kulturarbetarstipendium , 204.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ateljéstöd för konstnärer

Värmdö kommun har instiftat ett årligt ateljéstöd för konstnärer som är skrivna och verksamma i Värmdö kommun. Syftet är att vitalisera och öka möjligheterna till att behålla ett rikt, hållbart och mångfacetterat konst- och kulturliv i Värmdö.

Stödet är treårigt och omfattar en summa på 10 000 konor per år för konstnärligt yrkesverksamma personer. Stödet söks utifrån ett antal kriterier (se nedan) och varje ansökan bedöms av en kommitté bestående av sakkunniga inom relevanta konstområden.

Kriterier i korthet

Den sökande ska bland annat vara folkbokförd i Värmdö kommun, ha en ateljé som är belägen Stockholms län och en ateljéhyra om minst 1 200 kronor/månad. Den sökande ska också vara aktivt yrkesverksam de senaste tre åren samt ha en konstnärlig högskoleutbildning. Läs de fullständiga kriterierna i bilaga Riktlinjer för ateljéstöd nedan.

Ansök senast 1 oktober 2024

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 oktober 2024 och utbetalning sker i februari. Därefter kommer det årliga stödet att utbetalas under februari månad gällande kalenderår.

Innan du ansöker bör du läsa igenom våra riktlinjer för att se att du uppfyller kriterierna.

Själva ansökan görs via Rbok och öppnar i augusti. Du ska bifoga fyra bilagor som PDF-dokument. Bilagorna ska vara märkta med dokumentnamn och namn på sökande:

  • hyreskontrakt och kopia på betalda hyresavier
  • ​utbildningsbevis
  • meritförteckning
  • personbevis

Tänk på att kopior ska vara vidimerade!

Ansök om ateljéstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och information

Om du har frågor eller önskar mer information, kontakta kommunen via vårt servicecenter. Du kan också läsa mer i riktlinjerna nedan.

Riktlinjer för ateljéstöd , 470.5 kB, öppnas i nytt fönster.