Stöd och stipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut fyra stipendier, ett ungdomsledarstipendiumett kulturstipendium, ett ungdomsledarstipendium och ett arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet. Ansök eller nominera någon annan, senast den 1 mars.

Barn- och ungdomsledar­stipendium

Värmdö kommun delar årligen ut ett ungdomsledarstipendium till barn- och ungdomsledare eller en förening för insatser inom barn- och ungdomsverksamheten. Stipendiet är på sammanlagt 20 000 kronor.

Barn- och ungdomsledarstipendiet ska i första hand delas ut till en person eller grupp som är bosatt eller verksam i Värmdö. Stipendiet överlämnas i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni samtidigt med kommunens övriga stipendier och priser.

Hur söker eller nominerar jag?

Du kan själv ansöka om barn- och ungdomsledarstipendiet, eller nominera en kandidat, men det är kultur- och fritidsnämnden som tar beslutet och kan även utse en kandidat som inte är nominerad.

Ansök eller nominera via e-tjänst till Barn- ungdomsledarstipendiet via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn- och ungdomsledarstipendium 2022 på 20 000 kronor

Barn- och ungdomsledarstipendiet tilldelas Stora Koviks Ryttarsällskaps ungdomssektion för sitt entusiasmerande arbete med ungdomar. Trots en pandemi har ungdomssektionen kämpat med att säkra en trygg plats med aktiviteter för ungdomarna vilket har bidragit med att stärka gemenskapen. Detta har varit betydelsefullt under pandemin.

Kulturstipendier

Kulturstipendierna delas ut till personer eller grupper som är bosatta i Värmdö. Stipendierna ska stödja och uppmuntra kulturell verksamhet och kulturella insatser. Det kan gälla musik, konst, film, hembygdsvård eller jämförbara områden.

Kulturstipendium

Kulturstipendiet utdelas till person eller grupp som gjort värdefulla insatser inom kulturens område, som varit till nytta och glädje för kommunens medborgare och som bidragit till att synliggöra den kulturella verksamheten i kommunen. Det kan gälla musik, konst, film, hembygdsvård eller jämförbara områden. Stipendiet är på 20 000 kronor.

Stipendiet kan du söka för egen räkning eller för en grupps räkning. Du kan också nominera en person eller grupp som du inte själv tillhör.

Ansökan öppnar i januari och ska vara oss tillhanda senast 1 mars. Utdelning sker i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni

Ansök eller nominera till kulturstipendiet via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturstipendium 2022 på 20 000 kronor

Cecilia Wrangel Skoug tilldelas kulturstipendiet för sitt engagemang med dockmusikaler för barn och unga. Wrangel Skougs brinnande intresse är värdefullt för barnkulturen i kommunen och ger våra barn möjligheten att ta del av mer kulturupplevelser.

Ungdomskulturstipendium

Stipendiet skall utdelas till ungdomar i åldern 18-25 år i syfte att stödja och uppmuntra ungdomar med konstnärlig begåvning eller med dokumenterat intresse för jämförligt kulturellt område. Stipendiet är på 20 000 kronor.

Stipendiet kan du söka för egen räkning eller för en grupps räkning. Du kan också nominera en person eller grupp som du inte själv tillhör.

Ansökan öppnar i januari och ska vara oss tillhanda senast 1 mars. Utdelning sker i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni

Ansök eller nominera till ungdomskultur­stipendiet via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungdomskulturstipendium 2022 på 20 000 kronor

Alva Willers tilldelas och ungdomskulturstipendiet för sina konstnärliga talanger och sitt brinnande intresse för konsten. Med stipendiet hoppas vi att Willers får möjligheten att göra ett avtryck på oss människor genom det fängslande antilopskelettet och mycket mer.

Frågor och information

Om du har frågor eller önskar mer information, kontakta kommunen via vårt servicecenter. Du kan också läsa mer i informationsbladet nedan.

Stadgar för kulturstipendier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet

Värmdö kommuns arbetsstipendium syftar till att ge konstnärer eller kulturarbetare möjlighet att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap. Arbetet ska även bredda och stärka kulturlivet i kommunen.

Hur söker jag?

Detta stipendium syftar till att ge konstnärer eller kulturarbetare möjlighet att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap. Projektet ska bredda och stärka kulturlivet i kommunen.

Stipendiesumman är på 100 000 kr och utdelas en gång per år. Summan kan fördelas till en kulturarbetare eller flera kulturarbetare i samverkan.

OBS: Ansökan öppnar i januari och ska vara oss tillhanda senast den 1 mars. Utdelning sker i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.

Arbetsstipendium 2022 på 100 000 kronor

Med en undersökande konstnärlig drivkraft skapar Linn Sjöstedt iögonfallande keramiska skulpturer. Hennes praktik knyter an till platsen Gustavsberg genom att inspireras av traditionella hantverkstekniker från porslinsfabriken. Linn Sjöstedts verk är mångbottnade med ett lekfullt och humoristiskt formspråk som samtidigt ställer existentiella frågor om människans villkor.


Frågor och information

Om du har frågor eller önskar mer information, kontakta kommunen via vårt servicecenter. Du kan också läsa mer i informationsbladet nedan.

Riktlinjer för arbetsstipendium , 74 kB, öppnas i nytt fönster.

Ateljéstöd för konstnärer

Värmdö kommun har instiftat ett årligt ateljéstöd för konstnärer som är skrivna och verksamma i Värmdö kommun. Syftet är att vitalisera och öka möjligheterna till att behålla ett rikt, hållbart och mångfacetterat konst- och kulturliv i Värmdö.

Stödet är treårigt och omfattar en summa på 10 000 konor per år för upp till 40 konstnärligt yrkesverksamma personer. Stödet söks utifrån ett antal kriterier (se nedan) och varje ansökan bedöms av en kommitté bestående av sakkunniga inom relevanta konstområden samt medarbetare från Värmdö kommuns kultur- och fritidsenhet.

Kriterier i korthet

Den sökande ska bland annat vara folkbokförd i Värmdö kommun, ha en ateljé som är belägen Stockholms län och en ateljéhyra om minst 1 200 kronor/månad. Den sökande ska också vara aktivt yrkesverksam de senaste tre åren samt ha en konstnärlig högskoleutbildning. Läs de fullständiga kriterierna i bilaga Riktlinjer för ateljéstöd i högerspalten.

Ansök senast 1 oktober 2022

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 oktober 2022 och utbetalning sker i februari. Därefter kommer det årliga stödet att utbetalas under februari månad gällande kalenderår.

Innan du ansöker bör du läsa igenom våra riktlinjer för att se att du uppfyller de kriterier som krävs. Riktlinjerna hittar du i högerspalten.

Själva ansökan görs via e-tjänsten (Självservice). Ansökan öppnar i augusti. Du ska bifoga fyra bilagor som PDF-dokument. Bilagorna ska vara märkta med dokumentnamn och namn på sökande:

  • hyreskontrakt och kopia på betalda hyresavier
  • ​utbildningsbevis
  • meritförteckning
  • personbevis

Tänk på att kopior ska vara vidimerade!

Ansök om ateljéstöd (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och information

Om du har frågor eller önskar mer information, kontakta kommunen via vårt servicecenter. Du kan också läsa mer i informationsbladet nedan.

Riktlinjer för ateljéstöd , 470.5 kB, öppnas i nytt fönster.