Utmärkelse för social insats

Utmärkelsen för social insats syftar till att uppmärksamma goda insatser eller förebilder i samhället inom det sociala området och tilldelas en person eller ideell förening/organisation som är bosatt eller verksam i Värmdö kommun.

Flera personer/föreningar kan utses och prissumman på 20 000 kr fördelas i det fallet lika mellan mottagarna.

Kriterier för utmärkelsen

Utmärkelsen kan tilldelas följande:

  • En eller flera personer och/eller ideella föreningar/organisationer som är bosatta eller verksamma i Värmdö kommun. I det fall flera mottagare utses fördelas prissumman mellan mottagarna.
  • En ideell förening/organisation som bedriver aktivt arbete för kommunens invånare inom det sociala området.
  • En person som gjort förtjänstfulla insatser inom en ideell förening/organisation som bedriver arbete för kommunens invånare inom det sociala området.
  • En person som på annat sätt än inom ramen för förening/organisation bedriver frivilliga sociala insatser som bidrar med olika former av stöd och hjälp för kommunens invånare.

Inkomna ansökningar/nomineringar kommer att bedömas utefter följande kriterier:

  • Insatsen har haft eller bedöms få betydelse för kommunens invånare inom det sociala området.
  • Personen eller föreningen/organisationen har ett engagemang och är en god förebild inom det sociala området.
  • Personen eller föreningen/organisationen bidrar till inspiration och utveckling av insatser inom det sociala området.

Ansökningar/nomineringar som inte är motiverade kommer inte att tas med i urvalet. Socialnämnden utser stipendiat/stipendiater och kan även besluta att inte dela ut stipendiet. Socialnämndens beslut går inte att överklaga.

 

Nominering för 2020

Nomineringen pågår till 13 mars och pris kommer att delas ut vid nationaldagsfirandet 6 juni i Gustavsbergs hamn. Nominera via Värmdö kommuns hemsida.