Uppföljning av särskilda boendenRegi
Regi


EKONOMI OCH ADMINISTRATION
EKONOMI OCH ADMINISTRATIONLEDNING OCH PERSONAL
LEDNING OCH PERSONAL
DOKUMENTATION: Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt, inlåst i brandsäkert skåp och/ eller på säker server
DOKUMENTATION: Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt, inlåst i brandsäkert skåp och/ eller på säker server


Genomförandeplan finns för samtliga brukare
Genomförandeplan finns för samtliga brukare


Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättandet av genomförandeplanen
Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättandet av genomförandeplanen


Samtliga genomförandeplaner följs upp minst 1 gång per år
Samtliga genomförandeplaner följs upp minst 1 gång per årKVALITETSLEDNINGSSYSTEM
KVALITETSLEDNINGSSYSTEMLedningssystemet omfattar:
Ledningssystemet omfattar:


Verksamheten har:
Verksamheten har:

Boendes egna nycklar:
Verksamheten hanterar nycklar till brukares rum/lägenhet.
Boendes egna nycklar:Boendes egna medel:
Verksamheten hanterar boendes egna medel:
Boendes egna medel:
ARBETSSÄTT
ARBETSSÄTTBRUKARINFLYTANDE: Verksamheten har boendemöten
BRUKARINFLYTANDE: Verksamheten har boendemöten
HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING:
Personal har genomgått hjärt- och lungräddning
HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING:
SÄKERHET: I händelse av kris finns det uppdaterad:
SÄKERHET: I händelse av kris finns det uppdaterad:
KOST
KOST
SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (enligt lag2003:778 om skydd mot olyckor 2 kap. 2§)
SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (enligt lag2003:778 om skydd mot olyckor 2 kap. 2§)