Hemmesta Trygghetsboende

Hemmestahöjdens trygghetsbostäder är speciellt anpassade för att skapa en genomtänkt och trivsam boendemiljö för dig som vill ha lite extra trygghet utan att behöva särskilt boende. Trygghetsboende innebär att bostaden och omgivningen är tillgänglig och anpassad för äldre. Det är nära till affärer och kommunikationer. Inom boendet finns möjlighet att skapa en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Värmdö kommuns trygghetsbostäder är speciella hyreslägenheter som finns i Hemmesta. Hyresvärd för trygghetsboendet är Värmdöbostäder.

Till trygghetsboende kan du ställa dig i kö så snart du har fyllt 65 år. Det gör du genom att kontakta Värmdö kommun. Att stå i kö kostar 225 kronor om året. Kön är öppen även för sökande från andra kommuner. Kötiden räknas upp med en särskild åldersfaktor så att ålder får företräde vid samma kötid. Du behåller din köplats även om du tackar nej till ett erbjudande.

Lägenhetstyper

Följande lägenhetsstorlekar finns:

  • En trea, 86 kvm
  • Elva tvåor, 60 kvm, med öppen planlösning
  • Åtta tvåor, 66 kvm

Ställ dig i kön genom att fylla i och skicka blanketten nedan eller använd vårt e-formulär.

Ansökningsblankett trygghetsboende , 123.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan Trygghetsboende (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

Personuppgifter

Så här hanterar vi dina personuppgifter när du anmäler dig till trygghetsbostadskön:

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och eventuell medsökande för att kunna administrera och hantera din anmälan till bostadskön för trygghetsboende.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Dina uppgifter kommer att sparas i Värmdö kommun

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Värmdö Bostäder, vid erbjudande om lägenhet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på varmdo.kommun@varmdo.se eller Kontaktcenter på telefonnummer 08-570 470 00.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@varmdo.se .
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.