God man för ensamkommande barn

Om ett barn har uppehållstillstånd när det kommer till Sverige gäller inte lagen om god man för ensamkommande barn. Men om en god man utses, bestämmer hon eller han om både barnets boende och skolgång, inte enbart ekonomiska frågor.

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga, ekonomiska och rättsliga.

Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige. Arvodet betalas av kommunen.

God man har ingen försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. Det ansvaret har familjehemmet eller HVB-boendet (hem för vård eller boende). Däremot har den gode mannen ett avgörande inflytande över var barnet ska bo.  

Arbetsuppgifter

Att vara god man för ett ensamkommande barn är ett aktivt och brett jobb som kan innehålla exempelvis att:

 • ansöka om uppehållstillstånd
 • biträda vid utredning hos Migrationsverket
 • söka aktuella bidrag från Migrationsverket och socialtjänsten
 • se till att barnet får komma på en hälsoundersökning
 • se till att barnet får en fungerande skolgång
 • delta i utvecklingssamtal
 • förvalta barnets tillgångar, dagersättning och andra bidrag
 • kontrollera att bidrag kommer barnet till godo
 • teckna hyreskontrakt om barnet får uppehållstillstånd
 • företräda barnet vid köp av varor och tjänster
 • besluta om barnets boende
 • medverka till kontakt med föräldrar och släktingar
 • vara ett medmänskligt stöd för barnet

Att vara god man är ett temporärt uppdrag som ska upphöra när barnet får permanent uppehållstillstånd (PUT) eller varaktigt har lämnat landet. När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses till barnet.

Barn som fyllt 16 kan själv ansöka om bistånd

Om det ensamkommande barnet fyllt 16 år har han eller hon möjlighet att själv ansöka om bistånd enligt LMA, t.ex. dagersättning och särskilt bidrag.

Läs mer på Migrationsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du bli god man för ensamkommande barn?

Är du intresserad av att bli god man för ensamkommande barn ska du skicka in en skriftlig intresseanmälan på blankett.

Ladda ner en blankett för intresseanmälan Öppnas i nytt fönster.

Tillsammans med intresseanmälan skickar du in:

 1. ett utdrag ur polisens belastningsregister (OBS! öppna ej kuvertet!),
 2. ett förvaltarfrihetsbevis (beställ ett personbevis och skicka till överförmyndaren i din folkbokföringskommun. Om du är folkbokförd i Värmdö eller Vaxholm behöver du inget förvaltarfrihetsbevis),
 3. ett diplom från en utbildning om ensamkommande barn, t ex SKLs utbildning.

Vi kommer även att kontrollera att du inte har några skulder hos Kronofogdemyndigheten innan du kan få ett uppdrag som god man.

Läs mer om arvode för gode män