Kontaktperson

En kontaktperson kan utses för att vara ett stöd i olika aktiviteter med syftet att bryta social isolering och kan vara ett mycket viktigt inslag i vardagen för någon som behöver sällskap.

En kontaktperson är en medmänniska som vill dela med sig av sin tid, sina erfarenheter och som vill umgås och hitta på roliga saker med en person som behöver bryta sin sociala isolering. Ni umgås och gör saker ni båda gillar genom fritidsaktiviteter som exempelvis att fika, promenera, gå på bio eller evenemang.

Nedan kan du som omfattas av LSS eller du som behandlas inom kommunens socialpsykiatri läsa om hur du gör om du önskar få en kontaktperson. Du som är intresserad av att bli kontaktperson kan också hitta information om vad som gäller inom de olika områdena.

Behöver du en kontaktperson?

För att få en kontaktperson måste du omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du ska också bedömas ha behov av den här formen av omsorg, som syftar till att bryta social isolering. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Vill du bli kontaktperson?

Vi behöver kontaktpersoner till ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Det kan handla om att gå på bio, idrotta, fika eller gå promenader i natursköna områden.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Behöver du en kontaktperson?

För att kunna få insatsen kontaktperson inom socialpsykiatrin behöver du göra en skriftlig eller muntlig ansökan till oss. För att ansöka kan du eller någon hjälpa dig att ta kontakt med Socialpsykiatrin. Det kan du göra genom;

  • e-post till varmdo.kommun@varmdo.se
  • Servicecenter på 08-570 470 00 och bli kopplad till Socialpsykiatrins kontaktsekreterare
  • brev till kommunen/kommunhusets reception
  • att prata med din socialsekreterare om du redan har en insats genom socialpsykiatrin.

Din ansökan ska innehålla en ifylld blankett, som du hittar här:

Ansökan om insats enligt socialtjänstlagen (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

En ny ansökan behöver kompletteras med ett intyg från läkare från öppenpsykiatrin.

Ansökan bedöms av våra handläggare. Kontaktperson kan beviljas om du har en allvarlig psykisk ohälsa som innebär psykiska funktionshinder som ger återkommande sociala svårigheter i vardagen som resulterar i social isolering som du inte valt själv. Behovet av stöd i vardagen ska vara långvarigt och avser inte tillfälliga behov av stöd.

Insatsen är kostnadsfri, men du står för dina egna kostnader i samband med aktiviteter medan kommunen står för kontaktpersonens eventuella omkostnader.

Vill du bli kontaktperson?

Som kontaktperson till någon inom kommunens socialpsykiatri träffar du personen två till fyra gånger i månaden när det passar er båda. Ni väljer själva aktiviteter så länge det är inom rimliga ramar.

Välkommen att lämna ditt intresse eller ställa frågor till vår socialsekreterare Lena Strand via lena.strand@varmdo.se.

Vi vill gärna matcha kontaktperson och brukare utifrån gemensamma intressen och värderingar. Därför ber vi dig att lämna ett par rader i din anmälan där du berättar vad du tycker om att göra på din fritid och kort om vad du tycker är viktigt i livet.

Vem kan bli kontaktperson?

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är ditt intresse, att du har en stabil livssituation och tid att engagera dig i en ny person.

Alla kontaktpersoner behöver utredas innan de får ett uppdrag av oss på kommunen. Det görs under en intervju. Du behöver också ge oss en referens att kontakta och ett aktuellt utdrag från polisens belastningsregister.

Du får gärna ha yrkeserfarenhet från att stötta personer med funktionsnedsättingar, personlig erfarenhet från personer med psykiska ohälsa eller kännedom om lågaffektivt bemötande och motiverande samtal (MI). Det är dock inga krav.

Arvode

Som kontaktperson har du ett uppdrag via kommunen och får ett skattepliktigt arvode. Du får också en omkostnadsersättning, som ska täcka dina kostnader för aktiviteter.