Kontaktperson

En kontaktperson kan utses för att vara ett stöd för dig i olika aktiviteter och syftet med insatsen är att bryta social isolering.

En kontaktperson är någon som vill dela med sig av sin tid och sina erfarenheter, som vill umgås och hitta på roliga saker med dig, men också lyssna och stödja dig på olika sätt.

För att få ta del av denna insats måste den som ansöker omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bedömas ha behov av den formen av omsorg. Syftet med insatsen är att bryta social isolering och bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Vill du bli kontaktperson?

Just nu behöver kommunen kontaktpersoner till ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Det kan handla om att gå på bio, idrotta, fika eller gå promenader i natursköna områden.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se