Parkeringsregler

För att framkomligheten för alla olika trafikslag ska vara god på våra gator, broar och vägar behöver trafikreglerna respekteras, efterlevas och bevakas.

Den kommunala parkeringsövervakningen ska i första hand ske i närhet av skolor, förskolor, vårdinrättningar eller vid andra viktiga samhällsfunktioner i Värmdö kommuns centrumområden.

Generella regler inom tättbebyggt område

I trafikförordningen finns generella bestämmelser för hur du får parkera inom tättbebyggt- och planlagt område. På gata, för vilken Värmdö kommun är väghållare, i högst 24 timmar, om inget annat har föreskrivits och skyltats.

Parkering i terräng som är reglerad till allmän platsmark är förbjuden. Dessa bestämmelser anges inte genom vägmärken utan är fordonsägarens ansvar att känna till.

Lokala trafikföreskrifter

Lokal trafikföreskrift kan exempelvis gälla en viss gata, vägavsnitt, parkering eller vändplats där behovet av en mer specifik reglering finns. Föreskrifterna beslutas av Värmdö kommun.  

För att ta reda mer om vilka parkeringsregler och lokala trafikföreskrifter som gäller för dig där du befinner dig kan du ta dig in på transportstyrelsens webbplats. Där går det att hitta alla gällande föreskrifter inom Värmdö kommun.

Sök lokala trafikföreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkeringsanmärkning

Om du fått en parkeringsanmärkning som du tycker är felaktig ska du vända dig till polismyndigheten. Ansökan om rättelse sker hos Polismyndigheten (adress finns på parkeringsanmärkningen). Boten ska alltid betalas oavsett om du anser den felaktig.

Kontrollavgift

Har du fått en felparkeringsavgift, det vill säga kontrollavgift på en privat parkering måste du vända dig till den som har utfärdat kontrollavgiften. Namn och telefonnummer ska finnas vid infarten av området eller parkeringen. Polismyndigheten kan inte avskriva utfärdade kontrollavgifter.

Kontaktuppgifter parkeringsbolag

APCOA, tidigare Europark, sköter den kommunala parkeringsövervakningen. APCOA svarar på frågor om parkeringsregler.

APCOA Parking Sverige AB, Box 47024, 100 74 Stockholm Besöksadress: Årstaängsvägen 21B Tel: 08-556 306 70 Fax: 08-18 77 43 E-post: info@apcoa.se