Filosoficafé på Djurö bibliotek

Mall för nyhetsbild

Välkommen på filosoficafé på Djurö bibilotek! Vi träffas och fikar och funderar över olika livsfrågor tillsammans. Inga förkunskaper krävs och det är gratis att delta. Enerfaren samtalsledare i filosofi från Sällskapet för filosofisk praxis håller i samtalet.

Filosoficaféet är ett samarbete mellan Värmdö kommun, lokala pensionsföreningar och ABF Stockholm med syfte att undersöka intresset för fi losofi ska samtal mellan äldre samt möten mellan olika generationer på bibliotek.

När: 19/1, 16/2, 15/3, 19/4 och 17/5
Tid: kl 13.30–15.00
Var: Djurö bibilotek

Vill du veta mer om satsningen, kontakta: boel.andersson@varmdo.se
Välkommen!


-
Djurö bibilotek