Båtplatser

Värmdö kommun har ett antal båtplatser som går att hyra i Gustavsbergs hamn.

Det finn 31 båtplatser som är placerade vid brygga A i Gustavsbergs hamn/Farstaviken på Odelbergs väg. Det är olika storlekar på båtplatserna som har en bredd mellan 2,40 m och 3,77 m samt en längd mellan 5,9 m och 7,8 m. Båtplatserna har inte tillgång till el och vatten.

Hyresgästerna får disponera båtplatserna från och med den 15 april till och med den 1 november och hyra aviseras årsvis med ett belopp på 3 400 kr inklusive moms. Det är inte tillåtet att hyra ut båtplatsen i andra hand.

Om du blir erbjuden en båtplats, kommer Värmdö kommun att teckna ett avtal med dig som förlängs automatiskt med ett år i taget.

Intresseanmälan

Önskar du stå i kö till båtplats eller anmäla intresse, välkommen att höra av dig till:

varmdo.kommun@varmdo.se

Det är gratis att stå i vår kö för båtplats.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Att säga upp båtplats

Om du inte använder din båtplats ser vi gärna att du säger upp den då det är kö. Uppsägning av platsen ska ske innan den 30 november inför kommande säsong. Vi betalar inte tillbaka pengar för outnyttjad båtplats. Båtplatsen ska vid avtalets upphörande vara väl avstädad och båten flyttad från båtplatsen. Avstädning och bortforsling ska ske inom avtalstiden.

Nycklarna skall återlämnas till:

Värmdö kommun /Fastighetsavdelningen

Skogsbovägen 9-11

134 81 Gustavsberg.