Vårt Värmdö start

Denna artikel publicerades ursprungligen i Vårt värmdö nummer 2 2022

”Jag har världens bästa jobb!”

Carmen Blom, kontorschef för utbildningskontoret sedan den 1 augusti i år, drivs av att utveckla en förskola och skola som leder till ökade livschanser. För alla barn och ungdomar!

Med ett brinnande engagemang vill Carmen Blom göra skillnad för barn, ungdomar och elever. Hennes vision för skola och utbildning kallar hon ”100 av 100”.

Min vision är att det är självklart att alla elever kommer in på gymnasiet efter avslutad grundskola. Och det är lika självklart att alla våra elever tar studenten.

Carmen Blom ser det som en förmån att arbeta med det viktigaste vi har, våra barn, ungdomar och elever.

Vi förbereder eleverna för ett framtida liv och för ett framtida arbetsliv. Det är ett stort ansvar som vilar på våra axlar men också en fantastisk förmån. Jag har världens bästa jobb!

Med sitt driv och gedigna erfarenhet inom verksamhetsutveckling, ett outtröttligt engagemang för barn och unga samt förmåga att inspirera vill hon göra skillnad i sitt uppdrag.

Uppdraget jag har fått här på Värmdö är att verka för ökad kvalitet i våra verksamheter, förbättrade resultat och driva en utveckling där vi ständigt hittar nya, smartare sätt att arbeta. Till exempel att automatisera vissa administrativa processer inom skolan. För att på så sätt frigöra värdefull tid som kommer våra barn, elever och föräldrar till gagn. Jag vill också bidra till ett effektivt och gott samarbete över kontorsgränserna och tillsammans med kollegorna i kommunen åstadkomma förbättrade resultat.

I rollen som utbildningschef har Carmen Blom ansvar för kommunens förskolor, skolor och gymnasieskolor samt för medarbetarna på utbildningskontoret.

Tillsammans med skolcheferna och rektorerna behöver jag säkerställa att vi arbetar med såväl det nationella uppdraget som styrs av skollag och läroplan som det kommunala uppdraget. Samt att realisera de politiska uppdrag vi får i mål och budget.

För tillfället har Carmen Blom dubbla roller, då hon arbetar både som utbildningschef och skolchef för grundskola och gymnasium. Rekryteringsprocessen av en ny skolchef påbörjas inom kort. Hösten på utbildningskontoret handlar för Carmen Blom mycket om att lära känna verksamheten och hitta nuläget för att sedan tillsammans med medarbetarna lägga ut riktningen för det gemensamma utvecklingsarbetet.

Vi kommer att fokusera på det systematiska kvalitetsarbetet nu i höst, identifiera våra förbättringsområden och ta vara på vår utvecklingspotential.

Det pågår ett spännande arbete inom ramen för Smartare skola som jag hoppas kunna berätta mer om inom kort. Det ­ finns många utmaningar för skolväsendet. Bland andra frågan om kompetensförsörjning och bristen på utbildade lärare. Carmen Blom menar att fler måste utbilda sig till lärare, fler behöver stanna kvar i yrket och det ska vara attraktivt att arbeta som lärare.

Vi har många bra skolor i Värmdö som attraherar behöriga lärare. Jag kommer driva vidare det arbete som pågår inom ramen för Smartare Värmdö och attraktiv arbetsgivare. Det handlar om att skapa förutsättningar för professionsutveckling och kollegialt lärande. Det handlar också om tydlighet i målstyrning, resursfördelning och välfungerande systematiskt kvalitetsarbete.

Privat ser sig Carmen Blom som yogafantast och kopplar gärna av med en bok eller tillsammans med familjen nära till havet, skogen eller skidbacken. Som barn älskade Carmen Blom att klättra.

Jag älskade känslan att komma upp på toppen och se så långt ögat kan nå. I naturen har jag alltid kunnat hämta kraft och energi.